Databriller

Databriller

- for deg som sitter mye foran dataskjermen

Se alle briller

Databriller for god øyehelse

Over en halv million nordmenn over 40 år tilbringer mesteparten av arbeidsdagen foran en dataskjerm. Mange av disse trenger databriller, i tillegg til vanlige lesebriller. 

Svie i øynene, hodepine trøtthet og stiv nakke kan være symptomer på at alt ikke er som det skal være med synet. Ofte er årsaken at du tilbringer mye tid foran en skjerm, uten å bruke riktige briller. Vanlige lesebriller er som regel tilpasset til 40-50 cm, mens en dataskjerm ofte befinner seg dobbelt så langt unna, og derfor krever spesialtilpassede briller.

Databriller, eller skjermbriller har brilleglass som er spesielt tilpasset arbeid ved en PC-skjerm, derfor kalles det også noen ganger PC-briller. Det er et godt hjelpemiddel til bruk på arbeidsplassen som kan leveres i både enstyrke og flerstyrke avhengig av ditt behov. 

 

Arbeidsgiver kan dekke databrillen

Norske arbeidsgivere er pliktig til å sørge for at ansatte som jobber mye ved PC-skjerm får tatt synsundersøkelse hos optiker. Arbeidsgiver skal dekke kostnader til undersøkelsen, og eventuell databrille om dette foreskrives.

Snakk med din arbeidsgiver for å finne ut hvilke rutiner som gjelder for kjøp av databriller i din bedrift. Vi har gunstige bedriftsavtaler, som rasjonaliserer og sikrer profesjonell oppfølging av synet på jobben.

Bestill en synstest nær deg