Åpent for deg

Vi gjør hele tiden alt vi kan for å sikre at du skal føle deg trygg når du besøker oss i butikken. Våre butikker følger alltid de lokale smitteverntiltakene slik at du kan føle deg trygg.

Velkommen til oss!

Ditt syn og din øyehelse er viktig for oss, så hvis du ikke har symptomer på COVID-19, er du hjertelig velkommen til å komme inn og ta en synstest hos oss.

Når du kommer inn i butikk

Våre butikker følger alltid de lokale smitteverntiltakene slik at du kan føle deg trygg. Ditt syn og din øyehelse er viktig for oss, så hvis du ikke har symptomer på COVID-19, er du hjertelig velkommen til å komme inn og ta en synstest hos oss.

Hva vi gjør under forundersøkelse

For undersøkelser hvor vi trenger å komme nærmere enn en meter, vil teamene våre bruke personlig verneutstyr (PPE), der det er aktuelt. Mellom hver pasient vil vi rense området og alt utstyret som brukes.

Ekstra tiltak i butikk

  • Vi fortsetter å holde avstand - så butikken kan bli lagt opp på en annen måte, vi vil begrense antall mennesker i butikken, sørge for avstand mellom stoler og administrere eventuelle køer 
  • Alle innfatninger vil bli vasket før og etter at de har blitt prøvd på

Bestill en synstest nær deg