Databriller

Databriller til din bedrift

Produktinformasjon

Databriller omfatter brilleglass spesielt tilpasset arbeid ved dataskjerm. De gir et skarpere nærsyn, til gjengjeld er tilpasning for godt fjernsyn nedprioritert. Det er derfor f.eks ikke lovlig å kjøre bil med databriller. En databrille et hjelpemiddel til bruk på arbeidsplassen, ikke et personlig gode til den ansatte. Brillene er personlig tilpasset, men arbeidsgivers eiendom og skal ikke fjernes fra arbeidsplassen. Glassene produseres av noen av verdens ledende produsenter og leveres både som enstyrke og flerstyrke avhengig av den ansattes behov.

Enstyrke:

Glasstypen er velegnet til medarbeidere som ikke har behov for progressive glass, men som har behov for synskorreksjon i forbindelse med arbeid ved dataskjerm, der styrken avviker fra den normale brillen. Databrillen er tilpasset én avstand. Som regel gjelder dette personer omkring 40 år.

Dataprogressiv:

Glasstypen er spesielt utviklet for klare synsfelt til skjerm- og nærarbeid. Dets oppbygging er i prinsipp det samme som et progressivt glass, dog med omvendt proporsjon, også kalt degresjon. Den har en minimal avstandsdel, men til gjengjeld er nær- og mellomfeltet meget brede. Glasset er velegnet til ansatte med utvidet behov for en permanent skjermbrille, som tilbringer mesteparten av dagen bak et skrivebord, og som ikke har stort behov for å kunne se avstander over ca 2 meter tydelig med brillen. 

Romprogressiv:

Glasstypen er velegnet til skjerm- og nærarbeid der det også er behov for å se godt på avstand. Glassdesignet er som et progressivt glass med en bred nær- og mellomfeltsdel. Avstandsdelen er allikevel bredere enn på et dataprogressivt glass. Dette gir et bedre utsyn opptil ca. 4 meter, avhengig av glassets tilpasning. Det gir medarbeideren langt mer bevegelsesfrihet både ved å se korte og lengre avstander, samtidig som databrille funksjonen opprettholdes.