Frivillig tilbakekalling

Frivillig tilbakekalling av CooperVision easyvision easypurpose kontaktlinsevæske 

Vi har blitt informert om en frivillig tilbakekalling av produsenten CooperVision sin easyvision easypurpose kontaktlinsevæske.  

CooperVisions kvalitetstesting fastslo at produktet kanskje ikke tilbyr tilstrekkelige nivåer av desinfeksjon mot høye nivåer av en bestemt gjærorganisme under gitte omstendigheter. 

Selv om ingen klager har blitt mottatt og det ikke har vært noen bekreftet forekomst som kan tilskrives utilstrekkelig desinfeksjon, gjøres dette for å være på den sikre siden.  

Det er viktig at du fortsetter å rengjøre og desinfisere de myke kontaktlinsene dine. Vennligst slutt å bruke din easyvision easypurpose-væske så snart du har sikret deg en alternativ løsning. Ta vare på eventuelle åpnede og uåpnede flasker for å få refusjon 

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg å få refusjon uten å måtte oppsøke en butikk. CooperVision bruker derfor Sedgewick, et selskap som spesialiserer seg på håndtering og tjenester knyttet til kunderefusjoner, som tjenesteleverandør. Sedgewick vil 28. februar 2022 publisere en nettside som du kan benytte for å få refusjon. Der kan du gå inn og legge inn dine opplysninger.  

Klikk her for å registrere og få tilbakebetalingen. 

Hvis du har spørsmål om refusjonsprosessen, vil livenettstedet inneholde et dedikert kundestøttenummer som du kan ringe.  

Hvis du ønsker å diskutere dette med et medlem av Specsavers-teamet, vennligst send en e-post til customerproductcare@specsavers.com,  kontakt din lokale butikk eller ring 800 31 950. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre. 

Voluntary recall of CooperVision easyvision easypurpose contact lens solution  

We have been advised of a voluntary recall by manufacturer CooperVision of its easyvision easypurpose contact lens solution. 

CooperVision’s quality testing determined that the product may not offer appropriate levels of disinfection in some circumstances against high levels of a particular yeast organism. Although no complaints have been received and there have been no confirmed incidence attributed to inadequate disinfection, this action is out of an abundance of caution. 

It is important you continue to clean and disinfect your soft contact lenses. Please cease using your easyvision easypurpose solution once you’ve secured an alternative solution. Please retain any open and unused bottles to obtain your reimbursement through the recall website. 

We want to make it as easy as possible for you to obtain a refund from home, so CooperVision are using third-party company Sedgewick, which specialises in instances like these and can handle all customer reimbursements. This website is the most effective and simple way to obtain your refund. 

Click here to obtain your refund. 

If you have a question about the reimbursement process, the live website will include a dedicated support number for you to call. 

If you’d like to discuss this with a member of the Specsavers team, please email customerproductcare@specsavers.com, contact your local store or call 0345 241 3366.  

We apologise for any inconvenience caused.