Hjelp og vanlige spørsmål

Blindsone i synsfeltet, hva bør jeg gjøre?

Svar: 

Hvis du har problemer med sidesynet, bør du bestille en undersøkelse hos øyelege. Hvis du merker et problem som har oppstått plutselig eller som påvirker dagliglivet ditt, må det kontrolleres så raskt som mulig hos lege eller øyelege.