Hjelp og vanlige spørsmål

Hva betyr det å være svaksynt?

Svar: 

Personer med veldig dårlig syn, eller personer som har store problemer med å utføre visuelle oppgaver i dagliglivet, er svaksynte.