Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er diabetisk retinopati (diabetisk øyesykdom)?

Svar: 

Diabetisk retinopati er en netthinnesykdom som er forårsaket av diabetes. Risikoen for å få denne sykdommen øker med hvor lenge man har hatt diabetes. Av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn ti år, er det cirka 70 prosent som har retinopati, har man hatt type 1 i mer enn 30 år vil 90-95 prosent ha øyesykdommen. En alvorlig form av sykdommen kalles proliferativ retinopati og eksisterer hos cirka 30 prosent av de som blir rammet av øyesykdommen etter 20 år eller mer med diabetes type 1. Hos eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når man har blitt diagnostisert. Jo dårligere regulert vedkommende sin diabetes er, jo større er risikoen for at retinopati skal oppstå, eller at den skal forverres om man allerede har det. Dette gjelder begge typer diabetes. En som er rammet vil merke at skarpsynet blir nedsatt når sykdommen omfatter makula og plutselig blindhet ved blødninger i glasslegemet. Dette kan behandles med laser, men dette tar først å fremst sikte på å hindre eller forsinke en forverring av synet, det er derfor viktig at en person med diabetes ofte sjekker synet hos øyelegen slik at man kan ta tak i dette så tidlig som mulig. Det er dokumentert en rekke risikofaktorer som øker faren for å utvikle diabetisk retinopati. Disse inkluderer røyking, høyt alkoholforbruk og høyt blodtrykk.

Symptomer ved diabetisk retinopati
Ikke alle diabetikere har synlige symptomer. Det er viktig med regelmessige synstester siden risikoen er høyere. Det trenger ikke å være symptomer i de tidlige stadiene av retinopati, men en optiker kan oppdage tidlige endringer slik at man kan starte behandling så fort problemene oppstår. Av og til kan symptomer oppstår før problemet er oppdaget, og da må pasienten oppsøke optiker eller lege. Symptomer inkluderer blant annet uklart syn eller synstap, vanligvis på begge øyne men av og til mer på det ene øyet enn det andre. Diabetisk retinopati gir ikke smerter, men tilstanden kan påvirke synet alvorlig hvis den ikke oppdages. Derfor er det viktig at pasienter med diabetesdiagnose gjennomfører øyeundersøkelser minst en gang i året eller umiddelbart etter at de merker endringer i synet.

Behandlingsmetoder
Den vanligste behandlingsformen for diabetisk retinopati er laser-fotokoagulasjon. Hvis laserbehandlingen gjennomføres tidlig nok, kan den redusere risikoen for alvorlig synstap med opptil 90 %. Laserbehandling er ikke en kur, men behandlingen kan berge synet. Laseren forsegler blodkarene som lekker væske inn i netthinnen, men hvis det vokser frem nye blodkar, trengs det mer omfattende laserbehandling. I over 80 % av tilfellene vil laserbehandlingen føre til at nye blodkar forsvinner. Prosedyren er smertefri og utføres normalt under lokalbedøvelse.

Det finnes også andre diabetiske øyesykdommer som kan ramme de som har hatt diabetes over lenger tid. Disse sykdommene og synsproblemene inkluderer grønn og grå stær utover diabetisk retinopati. Sistnevnte vil kun ramme diabetikere, mens grønn og grå stær også kan ramme personer som ikke har diabetes.