Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er en ortoptist ?

Svar: 

Ortopister har opplæring i ikke-kirurgisk vurdering og behandling av problemer knyttet til binokulært syn, skjeling og amblyopi. De arbeider vanligvis på sykehus.