Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er makuladegenerasjon?

Svar: 

Makuladegenerasjon er den vanligste årsaken til at eldre mennesker blir svaksynt. Nesten 30 prosent av befolkningen som er eldre enn 75 år, er rammet i en større eller mindre grad av denne sykdommen som forekommer oftere hos kvinner enn menn. Det finnes noen sjeldne former av makuladegenerasjon hos yngre mennesker. Noe av det man først merker ved øyesykdommen er at rette linjer (f.eks. vinduskarmer) blir buede. Etter hvert vil synet gradvis bli dårligere fordi sansecellene blir ødelagt. Som oftest vil dette skje på begge øyne, men det er ikke dermed sagt at begge øyne rammes like sterkt. Synet kan holde seg godt i mange år etter at man blir svaksynt på det ene øyne.  Tilstanden kan holde seg uforandret i årevis, derfor kan man ikke si hvor fort synet vil bli påvirket. Uansett hvilken type makuladegenerasjon man har, vil den kun være lokalisert til den sentrale delen av netthinnen og vil ikke føre til blindhet. Man bevarer gjerne gangsynet men lesing kan bli vanskelig. Laserbehandling kan forsøkes i noen tilfeller, mer vanlig er det å behandle den mest aggressive formen med injeksjonsbehandling, men effekten av behandlingen varierer. Imidlertid kan man bedre lesesynet ved hjelp av luper, lupebriller og kikkertbriller.

Hva er aldersrelatert makuladegenerasjon?

Det finnes flere typer aldersrelatert maculadegenerasjon. De to vanligste er 'tørr', eller atropisk maculadegenerasjon og 'våt', eller eksudativ maculadegenerasjon. Tørr aldersreleatert maculadegenerasjon (tørr AMD) rammer majoriteten av de som får maculadegenerasjon. Pasienter med tørr AMD mister gradvis sentralsynet i det påvirkede øyet når macula degenereres. Tørr AMD oppstår oftest på ett øye, men det kan også ramme det andre øyet senere og man merker veldig sjeldent noe til synsendringen - spesielt om det dominante øyet ikke er rammet. Våt aldersrelatert maculadegenerasjon (våt AMD) oppstår når øyet utvikler nye blodkar som vokser opp fra årehinnen mot macula. Siden de nye blodkarene ofte er skjøre, kan de lekke væske under macula. Dette fører til rask skade på macula og kan føre til tap av sentralsyn på kort tid. AMD kalles også forkalkning.

Hvordan behandles aldersraltert makuladegenerasjon?

De siste årene har det kommet behandling for enkelte typer våt AMD, men det finnes ingen behandling for tørr AMD.Ved våt AMD vokser nye blodkar ved macula, og disse blodkarene lekker. Blodkarene kan forsegles ved hjelp av laserbehandling. Det finnes også nyere behandlingsformer hvor det sprøytes medisin, for eksempel 'lucentis' inn i øyet for å forebygge, og i enkelte tilfeller også reversere skadene som skyldes våt AMD.