Hjelp og vanlige spørsmål

Hvordan behandle amblyopi hos barn?

Svar: 

Amblyopi, også kjent som lazy eye, kan behandles hos barn ved å trene opp øyemuskelen til å se 'riktig' vei. Optikeren kan best uttale seg om råd og veiledning til hvordan dette skal gjøres, men en vanlig metode er å sette en lapp over det gode øyet. Hvis barnet skal begynne med lapp for øyet, vil de sannsynligvis ikke like det, spesielt siden det forhindrer dem i å bruke øyet de har godt syn på. Hvis de er i barnehage eller på skolen, kan andre barn reagere også, selv om de kanskje ikke bruker lapp for øyet hele tiden. Dette bør du ta opp med ortopist eller optiker, siden de kan gi deg råd. Barn må føle seg trygge og bli oppmuntret for å gjøre det enklere å forstå hvorfor lappen for øyet vil gjøre synet bedre.