Hjelp og vanlige spørsmål

Kan du vokse av deg amblyopi eller skjeling uten behandling?

Svar: 

Nei, tidlig behandling er den eneste måten å korrigere disse problemene på.