Nyheter

Trenger barnet ditt briller?

30 juli, 2013

74 prosent av norske foreldre med barn på mellom 6 og 12 år har tenkt på at barnet kan ha dårlig syn. Det viser en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Specsavers. Hele 92 prosent tror at dårlig resultat på skolen kan skyldes dårlig syn. Likevel er det bare 54 prosent som har tatt med barnet til synsundersøkelse.

Uoppdaget synsproblem
Optiker Erik Brodwall hos Specsavers forklarer at 80 prosent av all læring foregår gjennom synet, og at det sannsynligvis er mange barn i skolealder som har et uoppdaget synsproblem.

- Statistisk sett har ett av fire barn et synsproblem som kan gi lærevansker, men våre undersøkelser viser at bare ett av ti barn bruker briller. Foreldre burde ikke ta så lett på dette, sier Brodwall.

Ikke dysleksi
- Synshemning kan ha en alvorlig innvirkning på utvikling og læring. Det man tror er dysleksi eller adferdsproblemer kan egentlig vise seg å dreie seg om behov for briller. Hvis du mistenker at barnet ditt har dårlig syn er det viktig å få klarhet i dette før skolen starter til høsten, sier han.

Brodwall forklarer at dårlig syn blant annet kan gi lese- og skriveproblemer, konsentrasjonsvansker og hodepine. Selv om det også kan ligge alvorlige årsaker bak dette, er det en del tilfeller som rett og slett skyldes at barnet trenger briller. Jo tidligere synsproblemene oppdages, jo før kan barnet få hjelp, og man reduserer risikoen for at det går ut over utvikling og læring, sier han.

Test barna
Brodwall mener at flere burde teste barnas syn før skolestart fordi det er vanskelig å oppdage synsproblemer på egenhånd. Barna selv er som oftest heller ikke klar over at de har dårlig syn.

Tegn på at barnet ser dårlig:

  1. Lærevansker: Problemer med konsentrasjon, klarer ikke å sitte stille.
  2. Lesevansker: Leser sakte, hopper over eller gjentar linjer, husker ikke teksten som akkurat er lest, blander d og b, n og u og p og q, bruker fingeren for å følge linjen.
  3. Skjeling: Lukker det ene øyet under lesing, myser og snur på hodet.
  4. Fysiske symptomer: Hodepine, spesielt i pannen og bak øynene, trøtte og såre øyer.
  5. Motoriske symptomer. Problemer med mottak og kasting i ballspill, balanseproblemer og svimmelhet.

- Foreldre burde spesielt være oppmerksomme på disse symtomene. En synstest tar ikke lang tid og en lokal optiker finner fort ut om barnet trenger briller. Norske optikere har også mulighet til å henvise til øyelege om det trengs. Det bør også nevnes at enkelte barn kan ha et skarpt syn og allikevel vise tegn til dårlig syn. Da dreier det seg om samsynsproblemer som krever synstrening, forklarer Erik Brodwall.