Råd til bilister

Man skal alltid bruke briller eller kontaktlinser når du kjører dersom du har behov for dette. Våre optikere anbefaler også: 

  • At du alltid har med et par reservebriller eller kontaktlinser når du er ute å reiser. 
  • Noen briller er bedre egnet for kjøring enn andre. For eksempel tynne stenger og dype rammer som gir stort synsfelt.
  • Det er mindre sannsynlig at brilleglass av plast og polykarbonat knuser ved en ulykke.
  • Optikeren din kan hjelpe deg å velge de beste glassene for bilkjøring hvis du bruker bifokale eller progressive briller.
  • Polariserande glass reduserer gjenskinn, noe som gjør dem ideelle for kjøring i skarpt dagslys.
  • Du bør alltid holde frontruten og vindusviskeren dine rene. 

Svekket syn kan skape farlige trafikksituasjoner. Av de som kjører bil har nærmere en kvart million bilførere opplevd farlige situasjoner som sjåfør på grunn av synet. Forskrift om førerkort i Norge sier at synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Det vil si at kravet for å ha lov til å kjøre vanlig bil i Norge, er at du skal kunne lese et bilskilt på minimum 20 meters avstand.
 
Holder du tresekundersregelen i 40 km/t og kan lese skiltet på bilen foran, har du godt nok syn. Klarer du ikke å lese bilskiltet før du er ca. 30 meter unna, anbefaler vi å bruke kjørebriller.
 
Husk også på at du som bilist har ansvar for at du til enhver tid tilfredsstiller minstekravet selv om førerkortet ditt ikke krever bruk av briller eller linser. Vi anbefaler voksne å sjekke synet jevnlig. Har du passert 40, bør du sjekke synet minst annethvert år.