Ikke la deg skremme av dette

En optiker som gjennomfører en pre-test med autorefraktor

Store instrumenter. Skarpe lys. Øyedråper. Det er noen av årsakene til at mange frykter et besøk hos optikeren. Optiker Arne Aasrud i Specsavers forklarer steg for steg hvordan en synsundersøkelse blir utført.

- Vi vet med sikkerhet at det er mange som er redde for alle typer undersøkelser – også synsundersøkelse. Noen er bekymret for selve fremgangsmåten, mens andre frykter resultatet. Det er helt forståelig, da helseundersøkelser generelt kan oppleves som ubehagelige. Derimot er det viktig å få frem at en synsundersøkelse er helt smertefri, og stort sett en veldig hyggelig opplevelse, forteller Aasrud.

1. Det første som vil skje når du kommer til synsundersøkelse, er at optikerassistenten sjekker at kundeinformasjonen din er korrekt og fullstendig. Dette er nødvendig for at du skal få den oppfølgningen du trenger.

2. Deretter vil det gjennomføres en pre-test med autorefraktor. Autorefraktoren foretar en elektronisk måling av øynene dine, og finner ut omtrent hvilken styrke du trenger for å se klart på avstand. Briller du eventuelt trenger til å lese med, vil ikke komme frem av denne testen. Dette er helt smertefritt og krever kun at du fokuserer på et bestemt punkt i synsfeltet på maskinen. Vi kan også måle dine gamle brilleglass med en fokusmåler, og sammenligne denne styrken med den optikeren kommer fram til under synsundersøkelsen din.

3. Optikeren eller optikerassistenten kan bruke et tonometer eller en trykkmåler på øynene dine. Instrumentet tolker refleksen og beregner trykket i øyet. Dette er en viktig undersøkelse ettersom høyt trykk kan være en indikasjon på grønn stær, en tilstand som kan føre til sterkt redusert syn. I praksis vil denne maskinen kun sende et lite lufttrykk på øyet ditt. Helt smertefritt, men du kan skvette litt da lufttrykket kommer plutselig.

4. Optikeren eller optikerassistenten vil også ta et digitalt bilde av netthinnen din. Instrumentet gir optikeren mulighet til å undersøke øynene dine for øyesykdommer som blant annet grønn stær. Generell sykdom som diabetes og høyt blodtrykk kan medføre endringer på netthinnen som optikeren kan oppdage ved å se på bilder av netthinnen din. Bildene brukes også til å se på endringer som kan oppstå over tid, som er vanskelig å dokumentere på annen måte. Du kan oppleve at du blir litt blendet av blitsen, dette forsvinner raskt og er helt ufarlig.

5. Videre vil optikeren stille spørsmål om helsen din, familiens helse, arbeidet ditt og livsstilen din. Det er svært viktig at optikeren får informasjon om hvilke behov du har, for å komme frem til de mest hensiktsmessige løsningene for deg. Er du veldig aktiv, vil for eksempel linser være et alternativ å vurdere.

6. I enkelte tilfeller vil optikeren bruke et instrument som heter retinoskop. Dette instrumentet sender en lysstråle inn i øyet som reflekteres fra bak øyet ditt og tilbake til instrumentet. Forskjellige linser fokuserer den reflekterte lysstrålen helt til den er stødig, og optikeren får dermed en god indikasjon på hvilken styrke du trenger. Retinoskopet er svært nøyaktig, og brukes til å undersøke synet til små barn eller mennesker med kommunikasjonsproblemer, som har vansker med å forklare hvor klart de ser.

7. For å finne riktig styrke, ber optikeren deg om å se på bokstaver og tegn av ulik størrelse. Desto mindre tegn du klarer å tyde, jo bedre ser du. Mens du ser på synsprøvetavlen, justerer optikeren styrken på glassene for at du skal se optimalt. Styrken dere kommer frem til testes vanligvis ut med en brille, for å se at alt fungerer som det skal. Deretter kommer dere frem til hvilken type brille eller kontaktlinser som er hensiktsmessig for deg.

8. Dersom det er spesielle forhold i forbindelse med samsynet ditt som skal undersøkes, kan mange ulike testmetoder benyttes. En av dem er OXO-testen. Du blir bedt om å fokusere på bokstavene på et apparat, og si om de opplyste stripene er på rett linje horisontalt og vertikalt. Dette indikerer om øynene dine fungerer godt sammen. Balanserte og koordinerte øyne er avgjørende for at du skal ha et komfortabelt og godt syn.

9. Optikeren kan også bruke et oftalmoskop til å undersøke øyelinsen din for endringer som følge av grå stær. Optikeren kan også benytte dette dokumentet for å se på netthinnen bakerst i øyet, inkludert blodårene og fremsiden av den optiske nerven. Optikeren demper lyset i rommet og setter seg nært inntil deg mens han/hun retter et sterkt lys i hvert av øynene med oftalmoskopet. Du kan oppleve at du ser "skygger" etterpå, men dette forsvinner raskt og er helt smertefritt.

10. Spaltelampen er et kraftig mikroskop med lys og brukes til å undersøke den ytre delen av øyet – hornhinnen, regnbuehinnen og øyelinsen. Dette er en veldig viktig undersøkelse for deg som bruker linser, eller ønsker å prøve dette. Spaltelampen kan også brukes til å undersøke øyets netthinne.

11. Optikeren tester fokuseringsevnen din ved ulike avstander for å avgjøre om du trenger ulike styrker for avstands- og nærarbeide.

12. En synsfeltscreener kartlegger synsfeltet ditt ved hjelp av små lyspunkter. Hvis du ikke ser enkelte av prikkene, kan dette bety at du har synsfeltutfall eller redusert sensitivitet i deler av synsfeltet.

13. Til slutt vil optikeren svarer på eventuelle spørsmål under synsundersøkelsen og forklare resultatet. Hvis optikeren mener du vil kunne se bedre med en annen styrke eller nye briller, forklarer han/hun hvorfor. Basert på resultatet av synsundersøkelsen og dine behov, kommer optikeren med et forslag til løsning.


Disse stegene gir en overordnet beskrivelse av prosessen under en synsundersøkelse, men det er klart at det tilpasses også individuelt for kunden. Et barn vil for eksempel ikke ha behov å undersøkes for grå stær, da dette er aldersrelatert og forekommer i senere år, forklarer Aasrud.


Bestill en synstest

Ta vare på øynene dine. Bestill en synstest hos en av våre autoriserte optikere i dag!