Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er en øyelege?

Svar: 

En øyelege er en lege med spesialisering i øyesykdommer. Faget blir også kalt oftalmologi. Øyelegens ekspertise kan også avdekke andre sykdommer som har innvirkning på øyet, som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og hjernesvulster. Pasienter blir henvist til øyelege av indremedisinere, nevrologer, allmennpraktiserende leger (fastleger) eller optikere.