Personvernpolicy

 

 

Du stoler på at vi tar vare på øynene dine. Du kan også stole på at vi tar vare på dine personlige opplysninger. I henhold til våre personvernerklæring respekterer vi all personlig informasjon du selv har gitt oss, som vi får gjennom dine øyeundersøkelser, gjennom ethvert kjøp eller bruk av tjeneste du gjør hos oss eller enhver annen henvendelser til oss. 

 

 1. Informasjon om Specsavers 
 2. Hva slags personlig informasjon samles inn?
 3. Hvordan brukes denne informasjonen?
 4. Hvor lenge lagres informasjonen?
 5. Hvem deler vi informasjon med?
 6. Hvordan behandler vi personinformasjon?
 7. Specsavers informasjonskapselerklæring 
 8. Hvordan oppdatere eller korrigere personlig informasjon
 9. Dine rettigheter
 10. Dine valgmuligheter
 11. Sikring av personlig informasjon
 12. Oppdatering av Specsavers personvernerklæring
 13. Kontakt oss

 

 1.  Om Specsavers 

Vi er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernforordning. Dette betyr at vi er ansvarlige for hvordan og hvorfor personopplysningene dine samles inn, brukes og lagres. 

I denne personvernerklæringen vil enhver referanse til Specsavers, vi, oss eller våre bety de ulike medlemmene av Specsavers-konsernet, inkludert alle selskapene oppført nedenfor

 • Hver Specsavers-butikk er et eget selskap innenfor Specsavers Group. Informasjon og detaljer om det enkelte selskapet finner du i den tilhørende butikken. 
 • Specsavers Norway AS (org.nr. 987 644 087), et norsk aksjeselskap med forretningsadresse Universitetsgata 1, Bygg A - 2 etg. 0164 Oslo
 • Specsavers Optical Group Limited (org. nr. 12294), et selskap registrert i Guernsey med forretningsadresse La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP 

Hvis du har spørsmål om hvordan personopplysningene dine behandles, kan du skrive til vårt personvernombud her: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA. 

I denne personvernerklæringen refererer du og deg til personen vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger om (kunde i en Specsavers-butikk eller bruker av Specsavers nettsted). Dette omfatter alle som kontakter oss i forbindelse med produktene og tjenestene vi leverer, eller på annen måte har kontakt med oss, inkludert for eksempel via nettstedet vårt www.specsavers.no (nettstedet) eller i våre butikker. 

2. Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi vil kunne samle inn og behandle informasjon om deg, herunder:

 • navnet ditt 
 • fødselsdato og personnummer, telefonnummer (inkludert mobilnummer), e-postadresse og postadresse, relevante helseopplysninger, inkludert
  (a) nåværende og tidligere informasjon om øyehelse, generell helsetilstand og brille- eller linseresepter
  (b) informasjon om medisinering, og 
  (c) korrespondansen mellom optikeren og din fastlege eller øyelege angående resultatene av synsundersøkelser
 • betalingsinformasjon
 • informasjon om jobbsituasjon/livsstil/førerkort
 • opplysninger om resepter du har fått utskrevet av helsepersonell eller fastlege 
 • opplysninger du har oppgitt ved utfylling av skjemaer på Specsavers nettsted 
 • informasjon om besøk på nettstedet og handlinger du utfører på nettstedet
 • kjøpshistorikk og preferanser 
 • informasjon fra sosiale medier, reklame- og analyseleverandører  
 • eventuelle opplysninger og/eller bilder vi mottar når du bruker Specsavers virtuelle teknologi «Prøv brillene» 
 • bilder tatt via overvåkningskameraer eller andre sikkerhetssystemer i butikkene våre
 • all annen informasjon som du til enhver tid frivillig gir oss 

Denne informasjonen vil primært bli samlet inn fra deg på frivillig basis, men vi kan også innhente den på lovlig måte fra andre kilder, inkludert:
•    annet helsepersonell 
•    institusjoner eller personer du har autorisert til å oppgi informasjon på dine vegne (f.eks. foreldre eller verge) 
•    tredjeparts tjenesteleverandører 
•    staten, skattemyndigheter eller rettshåndhevende myndigheter og andre tredjeparter 

Slik informasjon kan også kombineres med informasjon fra offentlige kilder. 

Vi kan også samle inn personopplysninger hvis du bruker andre nettsteder eller tjenester i Specsavers-konsernet. 

3. Hvorfor og hvordan brukes personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg best mulige synsundersøkelser og kundeopplevelser. Vi vil bare behandle personopplysningene dine hvis vi har et juridisk grunnlag for det. Vi samler inn og behandler personopplysningene dine på grunnlag av følgende:

Legitime interesser er vårt juridiske grunnlag som sikrer at vi leverer en profesjonell optikertjeneste, og på dette grunnlaget behandler vi personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å utføre synsundersøkelser. 
 • For å produsere og levere spesialtilpassede briller eller kontaktlinser. 
 • For å bestille synsundersøkelse. 
 • For å sende deg en avtalebekreftelse via e-post og SMS når du bestiller din avtale. Vi sender deg også en påminnelse kort tid før avtalt tid.
 • For å sende deg påminnelser om synsundersøkelser ettersom synsendringer vanligvis skjer gradvis, og det er derfor viktig med regelmessige synsundersøkelser.
 • For å sende deg kommunikasjon om øyehelse og informasjon om muligheter for å korrigere synet ditt.
 • For å kontakte deg om endringer i våre tjenester som kan ha betydning for deg.
 • For å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon om våre produkter, tilbud og rabatter. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst. Vi vil kun kommunisere med deg via kommunikasjonsmetodene du oppgir til oss. Dette kan omfatte brevpost, e-post, SMS, telefon eller sosiale medier.
 • For å sende deg kundetilfredshetsundersøkelser slik at vi kontinuerlig kan forbedre tjenestene vi leverer til deg. 
 • For å undersøke og forstå kundeopplevelsen i butikken, noe som samles inn via kundeundersøkelser, informasjonskapsler, forskning og analyser slik at vi kan forbedre servicen vår. Dette bidrar til at vi kan identifisere våre styrker og svakheter ved kundeservicen. 
 • For å samle inn data til bruk for forskning og statistikk med det formål å utvikle og forbedre generell kunnskap om øyehelse og våre egne produkter og tjenester.
 • For å samle inn data fra alle informasjonskapsler du har godtatt og annen datatrafikk, som angitt i punkt 7 nedenfor.
 • For å svare på klager, forespørsler og eventuelle krav mot oss.
 • For å sikre kundenes sikkerhet og trygghet i butikkene våre.

Avtaleforpliktelser er vårt juridiske grunnlag for å oppfylle avtalene vi har inngått med deg, og på dette grunnlaget behandler vi personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å levere produkter og tjenester.
 • For å gjennomføre betalingstransaksjoner ved kjøp av varer og tjenester.
 • For å behandle kreditt- eller debetkortinformasjonen din når du betaler for varer og tjenester, eller i forbindelse med refusjoner.
 • For å administrere nettkontoen din.
 • For å oppfylle andre forpliktelser vi har i samsvar med vår avtale med deg.

Juridiske forpliktelser er vårt juridiske grunnlag, der vi for eksempel er underlagt en juridisk eller myndighetsbasert forpliktelse, og på dette grunnlaget kan vi behandle og dele personopplysningene dine på følgende måte: 

 • Vi kan dele opplysningene dine med andre optikere, øyeleger, leger eller annet helsepersonell. 
 • Vi kan oppgi informasjon i forbindelse med eventuelle henvendelser eller krav vi mottar fra relevante myndigheter.
 • Vi kan dele opplysningene dine med andre tredjeparter som har rettslig grunnlag for tilgang (f.eks. politiet, våre forsikringsselskaper og eksterne revisorer).
 • Vi kan dele opplysningene dine med myndigheter eller selskaper som oppdaterer personopplysningene dine, for eksempel endringer i kontaktinformasjon eller melding om dødsfall.
 • Vi kan behandle opplysningene dine hvis du ber oss om en kopi av opplysningene dine. Dette er kjent som «rett til innsyn» og er en av rettighetene du har i samsvar med den generelle personvernforordningen (GDPR).
 • Vi kan behandle personopplysningene dine for å oppfylle vårt ansvar som registrerte optometrister. 
 • Vi kan dele opplysningene dine for å bidra til å forebygge og oppdage svindel og for å beskytte sikkerheten til våre medarbeidere, kunder og andre medlemmer av offentligheten.
 • Vi kan dele personopplysningene dine for å oppfylle vårt ansvar som selskap, inkludert i forbindelse med fusjoner og ved kjøp eller salg av eiendeler.

I overensstemmelse med våre rettigheter i samsvar med gjeldende personvernforordning, kan det være tilfeller der vi vil anonymisere personopplysningene dine. Dette betyr at alle detaljer som kan brukes til å identifisere deg vil bli fjernet, slik at du ikke lenger kan identifiseres. Vi kan bruke disse anonymiserte opplysningene:

 • til statistisk forskning og publiseringsformål
 • til å utvikle og forbedre fremtidige behandlinger og nøyaktigheten av kjerneteknologier innen helsevesenet (for eksempel kameraer som registrerer øyesykdommer og relaterte produkter og medisiner)

Samtykke er vårt juridiske grunnlag der vi ber om ditt uttrykkelige samtykke til å behandle opplysningene dine for følgende formål:

 • Til å behandle personopplysningene dine i Specsavers-konsernet.
 • Når du deltar i en konkurranse.
 • Når du bruker bilder eller videoopptak til å dele personlige opplevelser i butikken. 
 • Når du bruker vår nettjeneste «Prøv brillene».

4. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi og andre medlemmer av Specsavers Group vil oppbevare personlig informasjon så lenge det er rimelig nødvendig (eller som definert i helse- og reguleringslover som gjelder) for å levere produkter og tjenester, inkludert oppfølgingstjenester, samt for å opprettholde nødvendige registre for å tilfredsstille skatte- og andre lovmessige eller regulatoriske krav, samt for å beskytte og forsvare oss mot krav. 

Når det er fastslått at det ikke lenger er en juridisk grunn til å beholde dine personopplysninger, kan de slettes eller anonymiseres slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere deg direkte eller indirekte. 

Vi de-identifiserer (anonymiserer) dine personopplysninger slik at de ikke lenger direkte eller indirekte identifiserer deg, for følgende formål: helseforskning for fremtidige vitenskapelige og historiske formål, analytiske og statistiske formål for å utvikle og forbedre nye behandlinger og programmer innen helsevesenet, relaterte tjenester og produkter.

5. Hvem deles personopplysningene med?

Vi kan dele personopplysningene dine med andre medlemmer av Specsavers-konsernet i samsvar med formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. 

Hver enkelt Specsavers-butikk drives av et selskap i Specsavers-konsernet. Når du bestiller et produkt eller en tjeneste i en butikk, vil denne butikken være behandlingsansvarlig for personopplysningene. Andre deler av Specsavers-konsernet kan også behandle denne informasjonen, inkludert eventuell helseopplysninger, på vegne av butikken. Specsavers-konsernet leverer IT-, markedsførings- og andre tjenester til alle butikkene og behandler personopplysninger i forbindelse med dette. 

Vi kan utlevere personopplysningene dine til en tredjepart i følgende tilfeller: 

 • Vi bruker tredjeparter som hjelper oss med å behandle personopplysninger, men de kan ikke bruke slike opplysninger til andre formål. Vi kan bruke personopplysninger vi mottar fra tredjeparter til å supplere, forbedre og legge til informasjon i våre kundedatabaser. 
 • Vi kan utlevere personopplysninger til helsemyndigheter. 
 • Vi kan utlevere personopplysninger til eksterne byråer og organisasjoner, inkludert politi og andre myndigheter, for å forebygge og etterforske svindel og kriminelle handlinger. Disse eksterne aktørene kan sammenstille informasjonen vi har gitt dem med offentlige og private databaser, og de kan føre en oversikt over slike kontroller for fremtidige sikkerhetskontroller. 
 • Vi kan utlevere personopplysninger til våre forsikringsselskaper hvis det oppstår eller kan oppstå krav mot et selskap i Specsavers-konsernet. 
 • Hvis vi selger eller kjøper en bedrift eller visse eiendeler, kan vi utlevere personopplysninger om kunder til den potensielle selgeren eller kjøperen. 
 • Hvis vi eller våre eiendeler erverves av en tredjepart (eller etter en konsernintern restrukturering), kan kundenes personopplysninger bli en del av de overførte eiendelene. 
 • Vi kan utlevere visse personopplysninger til arbeidsgiveren din hvis du har blitt henvist til oss av kunder med bedriftsavtale.
 • Vi kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter
  • for å overholde en juridisk forpliktelse (inkludert rettsavgjørelser) eller  
  • for å håndheve våre generelle kjøpsvilkår eller andre avtaler vi måtte ha med deg 
  • for å beskytte Specsavers rettigheter, eiendom og sikkerhet eller tilsvarende for våre kunder, butikkmedarbeidere eller tredjeparter  
 • Vi kan dele opplysningene dine med annonsenettverk og/eller sosiale medier med det formål å velge og vise relevante annonser til deg via disse nettverkene/plattformene.
 • Vi kan dele en anonymisert versjon av dine personopplysninger og/eller kliniske testresultater med tredjeparts utstyrs- og teknologileverandører eller forskningsprosjekter for å:
  • levere best mulige synsundersøkelser 
  • hjelpe oss og disse leverandørene med kontinuerlig forbedring av produkter og testutstyr 
  • bidra til klinisk forskning

6. På hvilket grunnlag behandles personopplysningene​​​​​​​?

Noen ganger kan det være nødvendig å dele personopplysningene dine med våre forretningspartnere eller andre medlemmer av Specsavers-konsernet som leverer tjenester til oss. 

Dette kan bety at vi kan dele opplysningene dine utenfor Storbritannia, Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Deling kan for eksempel skje til USA. Vær oppmerksom på at når informasjon deles utenfor Storbritannia, EU og EØS, kan den håndteres i samsvar med lokal lovgivning.

Hvis vi har behov for å dele personopplysningene dine utenfor Storbritannia, EU eller EØS, vil vi sørge for at overføringen er i samsvar med personvernforordningen i form av standardklausuler for overføring av opplysninger fra EU som er godkjent av EU-kommisjonen. Der det er nødvendig, vil vi iverksette ytterligere tiltak for å beskytte opplysningene dine. Disse klausulene og eventuelt ytterligere tiltak sikrer at opplysningene dine er beskyttet på samme måte som de ville vært i Storbritannia, EU og EØS. 

Hvis du ønsker en kopi av våre standard avtaleklausuler, kan du skrive til Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA
Av hensyn til personvernet har Specsavers også en ansvarlig person ansatt i EU som kan kontaktes på dataprotection@specsavers.com 

7. Specsavers informasjonskapselpolicy 

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted eller bruker en app. Vi bruker blant annet informasjonskapsler slik at nettstedet vårt fungerer som det skal. Du kan ikke velge bort disse informasjonskapslene. Vi bruker også informasjonskapsler til reklame- og markedsføringsformål. Du kan velge bort disse informasjonskapslene. Les mer i vår Cookie policy.     

 8. Hvordan oppdaterer eller endrer jeg personopplysninger?

Du kan oppdatere eller endre personopplysningene i din lokale butikk, ved å logge inn på Min side (hvis du er registrert nettkunde) eller ved å kontakte butikken eller kundeservice. 

 9. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter som registrert hos Specsavers, inkludert muligheten til å:

 • få tilgang til personopplysningene dine endre eller legge til personopplysninger hvis de er unøyaktige eller ufullstendige 

Du har også muligheten til å be oss om å:

 • slutte å behandle personopplysningene dine
 • slette personopplysningene dine

Sistnevnte rettigheter krever at vi ikke lenger trenger personopplysningene dine til de formålene som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, og at vi ikke er underlagt spesifikke juridiske krav til lagring, f.eks. i samsvar med helse- eller skattelovgivningen.
Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, ber vi deg kontakte oss via nettskjemaet her eller kontakte kundeservice . Du kan også sende din henvendelse til Datatilsynet via: www.datatilsynet.no

10. Hvilke valg har du?

Specsavers kan bruke personopplysningene til å kontakte deg i forbindelse med våre produkter og tjenester, for å sikre at du fortsatt får den beste helsetjenesten. Vi vil derfor sende deg forskjellig materiale (som ikke utgjør markedsføring), for eksempel påminnelser om avtaler eller meldinger om når det er på tide med en ny synsundersøkelse.
Hvis du har samtykket til å motta markedsføring, kan du når som helst endre preferansene dine enten i din lokale butikk eller ved å logge inn på Min side (hvis du er registrert nettkunde).
Du kan også melde deg av markedsføringsmateriell fra oss via e-post ved å klikke på avmeldingslenken i de respektive e-postene vi sender deg og følge instruksjonene der.

 11. Personvern 

Vi bruker ulike typer sikkerhetsteknologi og -prosedyrer som beskytter personopplysningene dine mot uautorisert tilgang eller bruk.

 • Blant annet kryptering, noe som betyr at informasjonen er skjult slik at den ikke kan leses uten spesiell kunnskap (for eksempel et passord). Dette gjøres med en hemmelig kode (en chiffer). Den skjulte informasjonen er dermed «kryptert».
 • Bruk av en annen ID, slik at vi kan skjule deler av personopplysningene dine.
 • Kontroll av tilgang til systemer og nettverk. Dette gir oss muligheten til å forhindre at uautoriserte personer får tilgang til personopplysningene dine.
 • Opplæring av våre medarbeidere slik at de vet hvordan de skal håndtere personopplysninger og hvordan og når de skal varsle hvis noe går galt.
 • Regelmessig testing av teknologien og måten vi jobber på, inkludert å sikre at butikkmedarbeiderne våre holder seg oppdatert om de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

Vi har ingen innflytelse på innholdet på tredjeparters nettsteder eller funksjonene som er lenket fra nettstedet vårt, og vi påtar oss intet ansvar for disse tredjepartene eller for deres personvernpraksis eller for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike nettsteder eller funksjoner. 

12. Oppdatering av Specsavers personvernerklæring 

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen. Eventuelle oppdateringer gjelder fra det øyeblikket de publiseres på nettstedet vårt. 

13. Kontakt oss

Forespørsler håndteres mest effektivt av din lokale butikk. De hjelper deg gjerne med:

 • Endring av navn, adresse eller kontaktinformasjon
 • Forespørsel om siste synsundersøkelse

Hvis du derimot ønsker å sende inn en forespørsel i samsvar med personvernforordningen, kan du gjøre dette via nettskjemaet her: www.specsavers.no/persondata.

Hvis du har spørsmål om Specsavers personvernerklæring, kan du sende en e-post til dataprotection@specsavers.com  eller kontakte Specsavers personvernombud på: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA 

Sist oppdatert 5 januar 2024