Snakk med optikeren: Bruksvilkår – viktig juridisk informasjon

Takk for at du besøker nettstedet vårt. Les disse vilkårene omhyggelig, ettersom de gjelder bruken av nettstedet http://www.specsavers.mo ("nettstedet") enten som gjest eller som registrert bruker. Ved å åpne og/eller bruke nettstedet vårt indikerer du at du godtar disse bruksvilkårene ("vilkårene"), og at du samtykker i å overholde dem. Hvis du ikke samtykker i disse vilkårene, bør du heller ikke bruke nettstedet.

Informasjon om oss

Nettstedet driftes av Specsavers Optical Group Limited registreret på Guernsey med company number 12294  med kontor på La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP

 

1 – Generelle bestemmelser

Dokumentene på dette nettstedet presenteres bare som informasjon, og må ikke brukes som grunnlag for diagnose eller valg av behandling. Materialet er på ingen måte ment å skulle erstatte profesjonell medisinsk behandling eller undersøkelse utført av en kvalifisert fagperson.

Materialet er ikke uttømmende, og nettstedet kan ikke alltid gjenspeile den nyeste forskningen innenfor ethvert øyemedisinsk felt. Informasjonen på nettstedet presenterer de vanligere aspektene ved optiske ord og uttrykk som antas å ha allmenn interesse, og kan av redaksjonelle årsaker kanskje ikke inkludere visse materielle og alminnelige fenomener.

Specsavers vil på det sterkeste anbefale alle brukere med synsproblemer å oppsøke en optiker, som vil ha fått opplæring i observasjon og tolking av symptomer, og som kan utføre en ordentlig undersøkelse basert på kunnskaper og innsikt i alle aspekter ved tilstanden og pasienthistorien din.

Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, som du innhenter fra Specsavers, eller via eller fra nettstedet, skal utløse noen garanti eller annen forpliktelse som ikke er uttrykkelig fastslått i vilkårene.

2 – Specsavers' retningslinjer for personvern

Vi behandler opplysninger om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke nettstedet samtykker du i slik behandling, og du garanterer at alle personlige opplysninger du har oppgitt, er korrekte. Les nøye våre retningslinjer for personvern.

3 – Etterretteligheten av informasjon som vises         

Selv om vi etterstreber at informasjonen på nettstedet skal være aktuell, korrekt og oppdatert på det tidspunktet den publiseres, gir vi ingen løfter, betingelser, erklæringer eller garantier (verken uttrykkelig eller implisitt) hva angår etterretteligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av den aktuelle informasjonen. Vi utelukker ansvar for alle direkte eller indirekte tap, skader eller følgeskader som måtte oppstå fra bruken av, eller noen handling som utføres som følge av, informasjon som vises på nettstedet. Dette påvirker ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskader som måtte skyldes vår uaktsomhet, ei heller svindel eller uriktig fremstilling av grunnleggende forhold eller annet ansvar som ikke kan utelukkes ved lov.

4 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet og i materialet som publiseres der. Slikt innhold er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerkelover og avtaler verden over. Alle slike rettigheter innebærer en enerett.

Bruken av nettstedet utgjør ingen lisens til noen form for bruk av noen av de registrerte eller uregistrerte varemerkene som eies av, eller er lisensiert til, konsernet, inkludert, men ikke begrenset til ordene og logoene "Specsavers", "Specsavers Opticians", "Reactions", "Osiris", "encore", "easycare", "easyvision", "easyfit", "UltraTough", "UltraDrive", "UltraDriveDay", "UltraDriveNight", "Ultraclear" eller noen av varemerkene som det reklameres for på nettstedet.

Det er tillatt å laste ned og skrive ut utdrag fra nettstedets innhold for egen, personlig og ikke-kommersiell bruk. All annen bruk av nettstedet, inkludert gjengivelse, endring, distribusjon, overføring, publisering, visning eller fremføring av innholdet på nettstedet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Specsavers Du kan ikke opprette og/eller publisere din egen database som inneholder betydelige deler av nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra Specsavers.

5 – Lenker til nettstedet

Du kan opprette lenker til startsiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rimelig og lovlig, og som ikke skader eller utnytter vårt omdømme. Eventuelle lenker må overholde retningslinjene for immaterielle rettigheter, som beskrevet ovenfor under punkt 4. Du må ikke opprette en lenke på en måte som gir inntrykk av noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side, når dette ikke foreligger. Du må ikke opprette en lenke hvis ditt eget nettsted har innhold som er usmakelig, krenkende eller kontroversielt, som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter som tilhører en annen person, eller på annen måte ikke overholder alle relevante lover og forskrifter.

Du må ikke opprette en lenke fra noe nettsted som du selv ikke eier.

Vårt nettsted må ikke rammes inn på noe annet nettsted.

Du kan ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet enn startsiden.

Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle tillatelsen til å opprette lenker, av hvilken som helst grunn og når som helst, uten å varsle deg.

6 – Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger

Du samtykker i at nettstedet, inkludert innholdet, skal være kostnadsfritt tilgjengelig. Specsavers skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller andre personer for tap eller skader av noe slag som måtte oppstå fra uautorisert bruk av nettstedet, eller fra bruken av informasjon det inneholder.

Nettstedet er ment å skulle brukes Norge. De som velger å besøke nettstedet utenfor Norge, er ansvarlige for å overholde lokale lover i den grad lokale lover er relevante.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene og ansvarsfraskrivelsene som definert av Specsavers. Specsavers forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og vil publisere et varsel på nettstedet når det skjer.

Specsavers verken begrenser eller avgrenser sitt ansvar for uriktige opplysninger gitt mot bedre vitende, eller dødsfall eller personskader som måtte skyldes uaktsomhet fra selskapet, dets styre, ansatte, tilknyttede selskaper eller andre representanter, eller for ethvert ansvar som ikke kan utelukkes ved lov.

Specsavers vil i rimelig grad etterstrebe å sørge for at nettstedet er i full drift. På grunn av egenskaper ved Internett kan ikke Specsavers garantere at nettstedet vil være fritt for forsinkelser, avbrudd eller feil.

7 – Endringer av nettstedet

Konsernet forbeholder seg retten til å foreta endringer på nettstedet, i retningslinjer og i disse vilkårene av en hvilken som helst grunn og når som helst. Du er underlagt vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bruker nettstedet. Du bør sjekke nettstedet en gang iblant for å lese gjennom vilkårene som gjelder til enhver tid.

8 – Generell informasjon

Disse vilkårene (inkludert veiledninger og regler som det vises til her) utgjør hele avtalen mellom deg og Specsavers og styrer din bruk av nettstedet. De erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Specsavers innenfor dette emnet. Vilkårene og forholdet mellom deg og Specsavers skal være underlagt lovverket i Norge. Du og Specsavers samtykker i å være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til Norges domstoler. Hvis Specsavers unnlater å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene, skal det ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis en kompetent domstol finner én eller flere bestemmelser i vilkårene ugyldig(e), samtykker partene likevel i at retten bør søke å gi virkning til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i vilkårene skal fortsatt være i full kraft og effekt.

Kontakte oss

Hvis du lurer på noe angående materiale som vises på nettstedet vårt, kan du kontakte:

Specsavers' kundestøtte

Tlf.:  +47 48 30 90 40

E-post: contact@no.specsavers.com

Sist oppdatert 30/10-2014

© Specsavers 2014.