Alminnelige kjøpsvilkår

Alminnelige kjøpsvilkår

Vi ber deg om å lese nøye igjennom våre alminnelige kjøpsvilkår før du kjøper produkter fra www.specsavers.no da disse kjøpsvilkårene gjelder for samtlige produkter Specsavers tilbyr på nettstedet.
Vi vil understreke at du ved å bestille produkter fra www.specsavers.no aksepterer å være bundet av disse kjøpsvilkårene. Vi anbefaler at du skriver ut våre alminnelige kjøpsvilkår og tar vare på dokumentet for fremtidig behov.

1 – Generelle bestemmelser

1.1
Disse alminnelige kjøpsvilkårene inkludert Specsavers’ Retningslinjer for retur gjelder for samtlige ordre som gjøres online på www.specsavers.no («Nettstedet») eller via våre automatiske abonnementstjenester. 

1.2
De varer og tjenester som tilbys på Nettstedet er tilgjengeliggjort av Specsavers Norway AS inkludert selskapets datterselskap, tilsluttede holdingselskap og datterselskap av disse (felles benevnt «Specsavers»).

1.3
Når du legger inn en ordre via Nettstedet blir du bedt om å velge Specsavers’ norske nettbutikk og det er denne enheten innenfor Specsavers-konsernet som blir din avtalepart for kjøpet. Kontaktopplysninger til avtaleparten finner du i den e-postbekreftelsen som sendes ut når ordren er mottatt («Ordrebekreftelsen»).

1.4
Dersom du har spørsmål om en ordre eller Nettstedet, vennligst kontakt Specsavers Norway AS Kundeservice: e-post: kundeservice@specsavers.no, telefon: 80 03 19 50

2 – Gjennomføring av kjøp

2.1
Når du handler på Nettstedet kan du enten legge inn en engangsordre på briller, kontaktlinser eller velge å opprette et abonnement med Specsavers Linseabonnement. Specsavers Linseabonnement innebærer at vi sender deg kontaktlinser automatisk etter en løpende avtale.

2.2 
Når du har sendt inn ordreskjemaet for ønsket kjøp mottar du en e-postmelding fra Specsavers der vi bekrefter at vi har mottatt din ordre («Ordrebekreftelse»). Meldingen inneholder blant annet informasjon om ordren og ordrenummer. Du får i Ordrebekreftelsen eller i en ny e-post en bekreftelse når betaling for varen er registrert og ordren behandles av Specsavers («Leveringsbekreftelse»). Kjøpet betraktes som sluttført når Specsavers har registrert betalingen. Du får ytterligere en e-postmelding når varene sendes («Bekreftelse på at varen er sendt»). Specsavers er kun forpliktet til å levere produkter som er bekreftet gjennom en Leveringsbekreftelse sendt kunden pr e-post.

2.3
Dersom noen av dine bestilte varer ikke er tilgjengelige eller det oppstår andre problemer med din ordre vil vi ved behandlingen av din ordre informere deg om dette på e-post.

2.4
Dersom noen av dine bestilte varer ikke er tilgjengelige vil Specsavers kunne tilby deg erstatningsprodukter av tilsvarende kvalitet og pris. Dersom Specsavers ikke har mulighet til å tilby deg andre varer eller dersom du ikke ønsker et erstatningsprodukt, vil Specsavers tilbakebetale det innbetalte beløpet innen 10 dager fra vi mottok din ordre. Specsavers tilbakebetaler beløpet på samme måte som du benyttet ved kjøpet.

2.5
Du kan følge statusen på din ordre under «Min konto» på Nettstedet.

3 – Automatisk bestilling via Specsavers Linseabonnement

3.1
Når du bestiller kontaktlinser via Nettstedet kan du velge å benytte Specsavers Linseabonnement. Specsavers Linseabonnement innebærer at Specsavers automatisk hver tredje måned oppretter en ny ordre på kontaktlinser til deg. Ordren omfatter leveranse av kontaktlinser for tre måneder. Betaling trekkes fra ditt betalingskort en gang i måneden.

3.2
Vi tilbyr fri frakt til kunder som velger Specsavers Linseabonnement. Du får også tilgang til ubegrenset oppfølging i din utvalgte Specsaversbutikk så lenge du har et aktivt Specsavers Linseabonnement.

3.3
Prisen per ordre i Specsavers Linseabonnement fastsettes den dagen den aktuelle ordren opprettes og er lik den som fremkommer på Nettstedet på dette tidspunktet («Ordredatoen»). 

Totalprisen for leveransen av kontaktlinser for tre måneder deles opp i tre delbetalinger. Den første delbetalingen belastes ditt betalingskort på Ordredatoen. Levering av ordren forutsetter at dette betalingstrekket gjennomføres. Den andre delbetalingen belastes ditt betalingskort 30 dager etter Ordredatoen og den tredje og siste delbetalingen belastes 60 dager etter Ordredatoen.

Alle betalinger behandles av WorldPay på oppdrag fra Specsavers og all betalingsinformasjon krypteres av WorldPay for å minimere risikoen for uautoriserte kjøp. Du får alltid en e-postmelding senest 7 dager før betalingen trekkes fra ditt betalingskort.

3.4
Når du legger inn din første ordre på Nettstedet får du en e-postmelding av Specsavers der vi bekrefter opplysningene i din ordre på Specsavers Linseabonnement. Meldingen inneholder fullstendig informasjon om hvilke varer som kommer til å sendes, leveringsadresse, betalingsmåte, betalingsdato og dato for neste levering (neste Ordredato).

Når vi oppretter en ny ordre på kontaktlinser til deg (hver tredje måned) mottar du en e-post der vi bekrefter ordren (Ordrebekreftelse). Meldingen inneholder informasjon om den aktuelle ordren og prisen på produktene. Du får en ny e-post når betaling for varen er registrert og ordren behandles av oss (Leveringsbekreftelse). Du får ytterligere en e-postmelding når varene sendes (Bekreftelse på at varen er sendt).

3.5
Senest 7 dager før Ordredatoen for neste automatiske ordre vil du motta en e-post om din kommende ordre i Specsavers Linseabonnement. Meldingen inneholder en påminnelse om at ordren snart behandles og informasjon om hva prisen på ordren vil være. Specsavers kan justere produktprisene etter at ditt Specsavers Linseabonnement er opprettet. Den prisen som angis i e-posten vil være høyeste mulige pris du kan belastes for ordren. Dersom Specsavers har en kampanje på Ordredatoen som gir deg rett til rabatt trekkes denne automatisk fra på din ordre. Dersom prisen på dine kontaktlinser settes ned etter at vi har sendt ut e-posten med påminnelse om ordren og pris, belastes du for den lavere prisen på Ordredatoen.

Du kan endre innholdet i ordren frem til dagen før Ordredatoen. Du kan også velge å slette ordren. Dersom slike endringer (f eks endringer i kontaktlinsespesifikasjon eller antall) påvirker prisen på ordren regnes prisen om og du belastes det nye beløpet.

3.9
Med Specsavers Linseabonnement kan du få et par GRATIS briller til en verdi av 495 hvert andre år. Den første brillen, kan du få ved opprettelse av ditt abonnement i din utvalgte Specsaversbutikk og gjelder for ett par gratis briller med vanlige, enstyrke glass.

3.10
I «Min konto» kan du kontrollere og gjøre endringer i opplysningene som skal benyttes for kommende ordre i Specsavers Linseabonnement. Du kan endre produkter, leveringsadresse, betalingsmåte og neste betalingsdato. I «Min konto» kan du også når som helst deaktivere ditt Specsavers Linseabonnement.

3.11
I «Min konto» på www.specsavers.no kan du når som helst si opp ditt Specsavers Linseabonnement.

Du kan også si opp ditt Specsavers Linseabonnement ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@specsavers.no, eller telefon: 80 03 19 50.

4 – Min konto

4.1
Du kan benytte «Min konto»-funksjonen til å kontrollere status på aktuelle ordre og legge til nye ordre uten at du trenger å fylle ut dine kontaktopplysninger mv. hver gang.

4.2
Første gangen du handler på Nettstedet må du fylle ut et online registreringsskjema for å bli registrert som kunde hos oss. De opplysningene du gir blir tilgjengelige for Specsavers og du kan når som helst oppdatere dem i «Min konto». Specsavers vil ikke benytte de oppgitte personopplysningene i forbindelse med markedsføring eller utlevere disse til tredjepart med mindre du godkjenner dette ved å eksplisitt akseptere våre Retningslinjer for personvern.

4.3
Du er selv ansvarlig for å beskytte og håndtere ditt passord på en ansvarsfull måte og å ta rimelige forholdsregler for å holde det konfidensielt.

5 – Priser

5.1
Prisene på Nettstedet er oppgitt inkludert moms. Eventuell fraktkostand angis på Nettstedet og i ordreskjemaet, slik at du vet om beløpet før du legger inn din ordre. Den prisen som oppgis for et produkt er den som gjelder ved opprettelsen av ordren, med unntak av åpenbare feil. Prisene på Nettstedet kan endres, men endringene vil ikke påvirke ordre som du allerede har fått en Leveringsbekreftelse på av Specsavers.

5.2
Produkter Specsavers tilbyr på nettstedet kan bli gjenstand for andre kampanjer enn de i Specsavers fysiske butikker.

6 – Ditt ansvar som kunde

Du forplikter deg til å følge alle bruksanvisninger som følger med produktene du kjøper på Nettstedet, samt de anvisninger du får av din optiker eller Specsavers.

Ved å opprette en ordre bekrefter du at:

  • Du har gyldig og gjeldende kontaktlinsespesifikasjon eller synstest som er utarbeidet av en optiker for de produkter du bestiller
  • Den informasjonen du oppgir om dine øynes tilstand tilsvarer informasjonen i din nåværende kontaktlinsespesifikasjon eller synstest
  • Du ikke kjenner til noe som kan medføre at de produkter du bestiller ikke skulle være passende for deg
  • Du ikke opplever noe ubehag med de kontaktlinser eller briller du per tidspunkt er foreskrevet
  • Den ordren som sendes inn via Nettstedet utgjør en bestilling på produkter til deg og oppfyller dine personlige behov og ikke noen andres
  • Du har juridisk kompetanse til å inngå en bindende avtale

7 – Levering og kontroll av varer

7.1 
Ved å fylle inn ditt ordrenummer kan du følge statusen på dine kontaktlinser i «Min konto» på Nettstedet.

7.2
Produktene sendes så snart som mulig med vanlig postgang til den adressen du har oppgitt.

7.3 
Vårt mål er å sende alle varer innen 7-10 dager fra Ordredato. Med en reservasjon for forsinkelser som ligger utenfor Specsavers’ kontroll skal den totale leveringstiden ikke overstige 30 dager.

7.4
Vi ber deg om å kontrollere varene så snart som mulig etter at du har mottatt dem for å avdekke eventuelle skader, feil eller mangler. Dersom du får problemer med produktet skal du ikke bruke det, men returnere det slik som beskrevet i Specsavers’ Retningslinjer for retur.

8 – Retningslinjer for personvern

8.1
Specsavers behandler dine personopplysninger i tråd med våre Retningslinjer for personvern. Vi ber deg lese nøye igjennom disse slik at du forstår hvordan Specsavers bruker og behandler dine personopplysninger. Du må akseptere vilkårene i våre Retningslinjer for personvern for at vi skal kunne innhente og bruke dine personopplysninger i forbindelse med f eks markedsføring.

9 – Avbestilling

Når Specsavers har mottatt din ordre kan du ikke avbestille den, men du kan alltid returnere dine produkter i tråd med våre Retningslinjer for retur.

10 – Retur og angrerett

Du kan angre kjøpet for kontaktlinsene dine som du har kjøpt online innen 30 dager fra du har mottatt leveransen.

Dersom du vil returnere dine mottatte kontaktlinser eller briller kan du kontakte oss på telefon 80 03 19 50 eller e-post: kundeservice@specsavers.no som vil sende deg en returseddel. Returner din pakke ved å:

  • Sende pakken til Specsavers kundeservice (adressen finnes på returseddelen) eller
  • returner til nærmest Specsavers-butikk i Norge. 

De returnerte produkter må være i vesentlig samme stand som da du mottok dem.

Specsavers foretar tilbakebetaling av kjøpesummen så snart vi har mottatt din retur og senest etter 30 dager. Om du har benyttet deg av vårt 241-tilbud, må begge brillepartene returneres for at tilbakebetalingen skal kunne utføres. 

Se nærmere opplysninger om angreretten i Skjema for opplysninger om angrerett, som er vedlagt din ordre.

Du har ikke angrerett på noe som er spesiallaget utfra dine valg, som briller.

Med garantert fornøyd har du angrerett i 90 dager for briller, så kontakt kundeservice eller nærmeste Specsavers-butikk i Norge. Hvis du returnerer brillene dine per post, betaler du for returkostnader.

11 – Endringer i våre alminnelige kjøpsvilkår

Specsavers forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse Alminnelige Kjøpsvilkårene som følge av endrede markedsforhold som berører vår virksomhet, tekniske fremskritt, endrede betalingsmåter, endringer i relevant lovgivning samt endringer i våre systemfunksjoner. 

Ditt kjøp omfattes av de alminnelige kjøpsvilkårene som var gjeldende på det tidspunktet du opprettet ordren hos oss, med mindre:
- kjøpsvilkårene eller øvrige retningslinjer endres som følge av myndighetsbeslutning eller avgjørelse fra domstol (hvilket fører til at endringene også gjelder for allerede innsendte bestillinger); eller
- dersom vi underretter deg om endringer i disse kjøpsvilkår eller øvrige retningslinjer før vi sender ordrebekreftelsen til deg (noe som innebærer at vi har grunn til å tro at du har godkjent endringene av vilkårene, med mindre du meddeler oss det motsatte innen sju arbeidsdager fra du mottok leveransen).

12 – Lenker

Dersom Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser som tilbys av tredjepart er hensikten med dette å gi deg som kunde ytterligere informasjon. Forekomsten av lenker til et annet nettsted skal ikke tolkes som at vi underforstått eller uttrykkelig anbefaler leverandøren, produkter eller tjenester. Vi har ingen kontroll over innholdet på slike nettsteder eller ressurser og er ikke ansvarlig for slike eller eventuelt tap eller skade som oppstår som følge av at du besøker eller benytter deg av nettstedene eller som følge av at du stoler på disse nettstedenes innhold.

13 – Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller synspunkter knyttet til materiale som er publisert på vårt Nettsted ber vi deg kontakte
Specsavers Norway AS
Postboks 788 Sentrum
0106 Oslo
E-post: kundeservice@specsavers.no
Telefon: 80 03 19 50

14 - Tvist 
Tvist ved tolkningen av eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres av norsk domstol og etter norsk rett.