Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er standard enstyrkeglass?

Svar: 

Det finnes flere forskjellige plastmaterialer (brytningsindekser) å velge mellom når du handler briller. "Standard" refererer til at det er benyttet brytningsindeks 1,5. Dette egner seg fint til styrker opp til f.eks. pluss/minus 2. Dersom du har høyere styrker vil det være hensiktsmessig å velge et mer kompakt materiale, med høyere indeks, for at glassene skal bli så lette og tynne som mulig. "Enstyrkeglass" betyr at du har den samme styrken over hele glasset/finner din individuelle brillestyrke med lik verdi i hele glasset, i motsetning til "progressive glass" eller "flerstyrkeglass" der du vil ha én styrke øverst og en høyere eller lavere styrke nederst i glasset. Flerstyrkeglass er hensiktsmessig å benytte når øynene dine krever ulik korrigering på lang avstand og nært hold.