Hjelp og vanlige spørsmål

Hvorfor ser jeg utvaskede farger med kontaktlinser?

Svar: 

Det er ofte en differanse i oppfatning av farger fra det ene til det andre øyet. Det er likevel ikke så normalt med en «utvasket» kvalitet av fargesynet. Hvis du opplever utvaskede farger med kontaktlinser, bør du ta en sjekk hos en optiker som kan hjelpe deg med å utrede problemet.