Nå er det er mulig å bremse utvikling av nærsyntheten hos ditt barn.

Nærsynthet kan gjøre det vanskelig for barn å delta på aktiviteter og få fullt utbytte av skolehverdagen. Når barn blir eldre er det ikke uvanlig at nærsyntheten øker, og gjør det enda mer utfordrende å delta i aktiviteter. 

Hva er nærsynthet?

Nærsynthet (også kjent som myopi) begynner gjerne i tenårene, men kan også begynne tidligere. Nærsynthet skyldes en brytningsfeil i øyet, og gjør det vanskelig å se kklart på avstand. For at barn med nærsynthet skal kunne se klart, f.eks. på TV eller tavla på skolen, vil de ha behov for briller eller kontaktlinser.

Nærsynthet utvikler seg ofte gradvis, barnet vil derfor trenge sterkere brilleglass eller kontaktlinser fra tid til annen. Hvor ofte det er nødvendig å skifte styrke vil variere, så regelmessige synsundersøkelser er viktig for å sikre et klart og godt syn gjennom hele oppveksten.

Stadig sterkere styrker betyr imidlertid at barnet i økende grad blir avhengig av briller eller kontaktlinser. Dette er ikke bare upraktisk, det kan også kan gi høyere risiko for å utvikle andre syn- og øyerelaterte problemer senere i livet. 

Opplev det selv. Hvis du vil oppleve hvordan nærsynthet er, kan du prøve synssimulatoren under.

Synssimulatoren er gjengitt med tillatelse fra CooperVision Inc. og dets datterselskaper.

Dette forårsaker nærsynthet

Hovedårsaken til nærsynthet er at øye har vokst seg for langt. Risikofaktorer for å bli nærsynt er blant annet:

Familiehistorikk

Hvis foreldrene er nærsynte, er det sannsynlig at også barnet vil bli nærsynt. Hvis begge foreldrene er nærsynte, er det faktisk 50 % sjanse for at barna vil arve tilstanden.4

For lite ute i dagslys

Det å være nok ute i dagslys kan bidra til at nærsyntheten starter senere.3 Det anbefales at barn tilbringer minst 10 timer utendørs hver uke – omtrent 90 minutter hver dag.5

Mye nærarbeid

Dagens livsstil betyr at vi – både i større grad og lenger perioder – fokuserer øynene på nære objekter, f.eks. nettbrett og telefoner.

Det anbefales at barn ikke skal lese i lange perioder uten pause (mer enn 45 minutter) og at leseavstanden ikke bør være for kort (under 20 cm).6

Slik kan du hjelpe

Selv om det ikke er mulig å stoppe utviklingen av nærsynthet, er det visse ting du kan gjøre for å bremse utviklingen av nærsynthet hos barnet ditt.

Tilbring tid utendørs - forskning viser at barn som er mer enn to timer utendørs per dag utvikler nærsynthet senere i livet enn barn som er mer innendørs.5

Besøk din optiker - etter hvert som barn vokser og blir eldre endrer styrkene seg .1 Styrkeendringen skjer i ulikt tempo hos hver enkelt av oss, derfor er regelmessige synsundersøkelser viktige. Regelmessig synsundersøkelse vil sørge for at endringer i barnets syn og brillestyrke oppdages tidlig, og håndteres korrekt.

Myopibehandling - viktig informasjon

Målet med myopibehandling er å bremse hvor raskt nærsyntheten utvikler seg.
 
Øyet vokser frem til tidlig voksen-alder derfor vil behandling av nærsynthet normalt fortsette inntil barnet er minst 17 år gammelt. Dersom behandlingen stoppes før øynene er ferdige utvokst, kan nærsyntheten begynne å forverres igjen. Siden det er store variasjoner i utvikling av nærsynthet mellom personer, er det også viktig å forstå at det ikke er noen garanti for at behandlingen vil forhindre at ditt barns nærsynthet fortsetter å øke. Målet med behandlingen er å bremse utviklingen. Barnet vil sannsynligvis ha behov for synskorreksjon i fremtiden, men sannsynligvis svakere korreksjon enn uten behandling.
 
Dette er en behandling og ikke en vanlig korreksjon, så det er også viktig å forstå at det er en kostnad- og tidsforpliktelse til behandlingen, med regelmessige kontroller hos optikeren. Spør din optiker om spesifikke råd til ditt barn.

Mer hjelp i butikken

Hvis du har bruk for mer hjelp, kan du kontakte oss ved å søke etter din nærmeste butikk under. Du skal bare skrive inn postnummer eller by.

Referanser

*Sammenlignet med en endagslinse over en periode på 3 år.

  1. Walline J, et al. Cochrane Database of System Rev. 2020;1:CD004916
  2. Tideman J, et al. JAMA Opthalmol. 2016;134:1355-1363.
  3. Wolffsohn JS, et al. Cont Lens Anterior Eye. 2016;39:106–116.
  4. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? The Optician (2016). Available at: www.opticianonline.net/cet-archive/127. Accessed November 2020.
  5. WHO. The impact of increasing prevalence of myopia and high myopia. A Report of the Joint World Health Organisation (2015). Available at: www.who.int/blindness/causes/ MyopiaReportforWeb.pdf. Accessed November 2020.
  6. Gifford KL, Richdale K, Kang P, et al. IMI – Clinical Management Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60:M184–M203. https://doi.org/10.1167/iovs.1...
  7. Németh J, Tapasztó B, Aclimandos WA, Kestelyn P, Jonas JB, De Faber JHN, Januleviciene I, Grzybowski A, Nagy ZZ, Pärssinen O, Guggenheim JA, Allen PM, Baraas RC, Saunders KJ, Flitcroft DI, Gray LS, Polling JR, Haarman AE, Tideman JWL, Wolffsohn JS, Wahl S, Mulder JA, Smirnova IY, Formenti M, Radhakrishnan H, Resnikoff S. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology in cooperation with International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol. 2021. 5:1120672121998960. https://doi.org/10.1177/112067...
  8. Chamberlain P, Peixoto-de-Matos SC, Logan NS, Ngo C, Jones D, Young G. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019. 96(8):556-567. https://doi.org/10.1097/opx.00...
  9. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology 2020;104:363-368. http://dx.doi.org/10.1136/bjop...