I nesten 40 år har vi vært opptatt av å forandre liv gjennom bedre syn. Vi er stolte av det vi har oppnådd, og som selskap er vi også forpliktet til å utforske hva mer vi kan gjøre. Derfor har vi brukt tid på å forstå hvilken innvirkning vi har på planeten vi deler og menneskene vi støtter, både i lokalsamfunnene og teamene våre.

Vi presenterer "Bærekraft hos Specsavers". Målet vårt er å utgjøre en positiv forskjell og endre måten vi opererer på, slik at vi kan nå vårt mål om netto nullutslipp av karbondioksid innen 2050. Vi er også fast bestemt på å gjøre øyehelsetjenester tilgjengelig for alle og vi arbeider kontinuerlig med skape en enda mer inkluderende arbeidsplass, hvor alle kan være seg selv og kjenne stolthet over å høre til.Vi har satt oss ambisiøse mål, og drevet av energi og inspirasjon fra våre 40.000 kolleger over hele verden, er vi fokusert på å nå dem.