Logivning

Lovgivning

Hos Specsavers følger vi bestandig gjeldende lovgivning og retningslinjer for å sikre at du som arbeidsgiver lever opp til kravene som stilles. Mer informasjon om lovgivningen kan du finne her:

Databriller 

 -Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-4. Undersøkelse av arbeidstakers syn ved arbeid ved dataskjerm. 

Arbeidstilsynets faktaside om databriller.

Nyhet fra arbeidstilsynet: Krav til databriller for ansatte i varehandelen.

Vernebriller

- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §15. Bruk av personlig verneutstyr.

 Arbeidstilsynets faktaside: Personlig verneutstyr