Hjelp og vanlige spørsmål

Hva betyr vanninnholdet i kontaktlinsene?

Svar: 

Vanninnholdet er en viktig funksjon i de ulike plastmaterialene som brukes til å lage myke kontaktlinser. I myke kontaktlinser er det vanligvis slik at jo høyere vanninnholdet i linsen er, desto mer oksygen slippes gjennom linsen til øyeoverflaten. Dette er viktig for god komfort og sunne øyne. Ulempen med et høyt vanninnhold i linsene er at de ofte blir skjørere, og kan raskere bli ødelagt ved hyppig håndtering.
For linser som er laget av silikonhydrogel-materialer spiller det ingen rolle hvor høyt vanninnholdet er i forhold til hvor mye oksygen som slippes inn. I slike linser blir det sluppet inn mye oksygen uansett.