Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er en hornhinnetransplantasjon?

Svar: 

Ved en hornhinnetransplantasjon erstatter man en syk eller skadet hornhinne med en ny. Når hornhinnen, som i utgangspunktet skal være gjennomsiktig, blir uklar, kan ikke lysstråler nå netthinnen i øyet. Dette vil medføre dårligere syn og i verste fall kan en person bli blind. Under selve operasjonen fjernes den sentrale delen av den uklare hornhinnen og erstattes av en klar hinne. Donorhornhinner kommer fra avdøde. Hornhinnen blir fjernet ved hjelp av en sirkulær kniv, deretter plasserer de den nye hornhinnen i åpningen og syr den fast med en tynn tråd. Operasjonen tar om lag en time.