Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er retinoblastom (øyekreft)?

Svar: 

Retinoblastom er en form for ondartet kreft som utgår fra netthinnen, hovedsaklig i øynene hos barn. Det er en sjelden kreftform hvor eneste kjente årsak er arvelighet. Det unormale genet Rb-gen er det som forårsaker sykdommen og kan arves fra en av foreldrene eller dukke opp for første gang på et tidlig stadium i fosterutviklingen i livmoren. De som har dette genet har også økt risiko for å bli rammet av andre type svulster senere i livet. Det har blitt påvist at dersom sykdommen kun oppstår i det ene øyet, er det vanligvis ikke arvelig, mens ved sykdom i begge øynene indikerer dette arvelighet. Imidlertid kan man få retinoblastom i bare ett øye, men likevel få det i det andre øyet senere i livet.

 

Symptomer og behandling:

Vanlige symptomer er bortfall av rød refleks i pupillen (vil framstå som et hvitt felt på bilder om fotografert med blits), nedsatt syn, skjeling (uansett hvilken vei man skjeler) og rødt og irritert øye. Det er viktig å merke seg at disse også kan være symptomer på andre tilstander. Det finnes ulike måter å behandle dette på. Det kan være kirurgi, cellegift, strålebehandling med protonterapi og stereotaktisk strålebehandling, kryoterapi eller laser/thermoterapi. Voksne kan også få øyekreft, men da er det som regel en form for føflekkreft. Dette er en lite kjent kreftform og oppstår sjeldent. Det man vet er at høy alder kan øke risikoen i tillegg til om man har lys hud og lyse øyne. Hvorfor det er slik er uvisst. Dette er ikke en arvelig kreftform. Gjennomsnittsalder hos de som får denne diagnosen er 65 år. Symptomer på denne kreftformen er ikke spesifikke og avhenger i stor grad hvor i øyet svulsten er, men det kan være synsforstyrrelser, gradvis økende skygge i synsfeltet, hurtig synsreduksjon (skyldes utskilling av veske fra svulsten og at netthinnen løsner) og grønn stær. Disse symptomene er også vanlige for andre øyesykdommer.