Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er en Pelli-Robsontest?

Svar: 

Denne testen likner på Snellentesten, hvor optikeren ber deg identifisere bokstavene du ser på en plansje. Pelli-Robsontesten bruker trykte bokstaver med synkende kontrast, med tre bokstaver av hvert kontrastnivå. Testen brukes for å finne ut om pasienten har dårlig kontrastfølsomhet.