Hjelp og vanlige spørsmål

Hvilke tester bruker optikeren i en synstest?

Svar: 

Synstesten, også kjent som synsundersøkelse, er mer enn bare en test av synet ditt. En grundig synstest inkluderer en test av synet ditt, også kalt 'refraksjon', og en grundig undersøkelse av for- og baksiden av øyet for å avdekke eventuelle helseproblemer. Det kan hende optikeren gjennomfører andre tester, for eksempel 'autorefraksjon' (for å gi optikeren et grovt inntrykk av eventuell brilleglass-styrke) og 'tonometri' (en måling av trykket i øyet) før dere går til synstestrommet. Optikeren stiller deg spørsmål rundt eventuelle problemer du har eller har hatt med øynene dine. Optikeren vil også stille deg spørsmål rundt familiens historie med øyeproblemer siden enkelte øyeproblemer er arvelige. I en refraksjonstest brukes en bokstavplansje og ulike linser. Linsene plasseres foran øyet mens optikeren bruker ulike teknikker for å finjustere styrken. Styrken angir hvor kraftig linsen for høyre og venstre øye må være for å korrigere pasientens syn. Under kontrollen av øyets helsetilstand vil optikeren kontrollere ulike strukturer i øyet ved f.eks hjelp av et oftalmoskop, spaltelampe, retinoskop for og bestemme den objektive styrken, og en synsfeltscreener som tester øyets´ visuelle synsfelt.