Hjelp og vanlige spørsmål

Hvordan testes fargesynet?

Svar: 

Det finnes flere ulike tester som kan brukes, men den vanligste er Ishiharatesten. I denne testen viser optikeren pasienten flere plansjer som består av prikker av ulike farger, lysstyrker, densitet og størrelser, satt opp slik at prikker med liknende farge danner en figur (for eksempel et tall) på en bakgrunn av prikker av andre farger. Hvis en person har defekt fargesyn, vil de ikke kunne identifisere enkelte, eller alle figurene, avhengig av hvilken type fargeblindhet de har.