Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er en Snellen-plansje?

Svar: 

Dette er en bokstavplansje som brukes til å måle syn og visuell akuitet. Den består av flere bokstavrader på en plansje. Bokstavene blir mindre for hver rad. Hver rad representerer den minste bokstavstørrelsen en person med normalt syn bør kunne se på avstander fra 6 til 60 m.