Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er et retinoskop?

Svar: 

Retinoskopet er et håndholdt instrument som optikeren bruker for å fokusere en lysflekk på pupillen din slik at lyset går gjennom pupillen og projekteres på netthinnen, som ligger bakerst i øyet. Optikeren vrir retinoskopet fra side til side slik at lysflekken som reflekteres av netthinnen din, beveger seg fra side til side. På bakgrunn av retningenog hastigheten lyset beveger seg over netthinnen kan optikeren finne ut om du er nærsynt eller langsynt, og i hvor stor grad. Deretter plasserer optikeren ulike linser foran øyet ditt til det reflekterte lyset står i ro selv om retinoskopet beveges. Deretter kan styrken for hvert øye beregnes ved hjelp av en enkel utregning. Dette heter objektiv refraksjon.