Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er fargeblindhet?

Svar: 

De som er fargeblinde kan se mange farger, men har vanskeligheter med å skille ulike farger fra hverandre. Det finnes ulike former for fargeblindhet, men den vanligste er rødgrønn fargeblindhet.

Årsaker til fargeblindhet

Fargeblindhet er ofte en medfødt tilstand, og årsaken til fargeblindhet er genetisk arvet. Fargeblindhet oppstår hos flest menn på grunn av ett arvet defekt X-kromosom, som sjeldent oppstår hos kvinner fordi de i motsetning til menn, arver to X-kromosom. Rundt 8% av alle menn, og 0,5% av alle kvinner, er født fargeblinde. Fargeblindhet kan også forårsakes av ulykker, eksempelvis hvis øynene utsettes for sterk UV-stråling.

Å leve med fargeblindhet kan være en utfordring i det daglige hverdagslivet, og man må ta hensyn til konsekvenser som kan skje som følge av at man ikke kan skille farger.

Teste fargeblindhet

Man kan teste om man er fargeblind ved å utføre Ishihara’s fargetest. Denne testen går ut på at optikeren viser pasienten plansjer som består av prikker av ulike farger, lysstyrker, densitet og størrelser. Plansjene skal forestille ulike figurer, og hvis en person er fargeblind vil man ikke kunne identifisere enkelte av figurene.