Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er staver?

Svar: 

Staver er en av to typer lyssensitive celler i netthinnen, de andre cellene kalles tapper. Menneskets øye inneholder ca. 125 millioner staver som brukes for å se i svakt lys. I motsetning til tapper er det ikke ulike typer staver for ulike bølgelengder av lys, så i svakt lys når kun stavene stimuleres ser vi i sort/hvitt.