Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er synsnervebetennelse (optikusnevritt)?

Svar: 

Synsnervebetennelse, også kalt optikusnevritt, er en betennelse i nerven som sender signaler fra øyet til hjernen, hvor hylsen som omgir nervetrådene ødelegges. Synets svekkelse varierer, og kan inntre i løpet av timer til noen dager. Synsnervebetennelse er en sjelden tilstand.

 

Symptomer:

Symptomene på dette er en synsreduksjon som kommer gradvis i løpet av timer eller dager sammen med moderate smerter. Det kan også være synsforstyrrelser. Som regel blir bare ett øye rammet, men det hender at begge øynene rammes like etter hverandre. Man opplever smerte og ømhet på øyet som er rammet, eller ved begevelser av øyet. 

 

Årsak:

En slik betennelse forekommer oftere hos personer som har visse autoimmune sykdommer, den vanligste formen er MS (multippel sklerose). Det er ikke bakterie eller virus som er årsaken, men et angrep fra kroppens selv som skaper en betennelse i synsnerven. 

 

Behandling:

I mange tilfeller er det aktuelt å behandle med immundempende medikamenter. Målet med dette er å bevare mest mulig av synet, men hvordan behandlingen skal foregå, vurderes i hvert enkelt tilfelle.