Hjelp og vanlige spørsmål

Hvorfor må optikeren være så tett på pasienten under synstesten?

Svar: 

Optikeren din må være tett på deg fordi han eller hun kun kan se gjennom en liten del av øyet ditt (pupillen). Det kan sammenlignes med å prøve å se et rom gjennom et nøkkelhull. Jo nærmere du kommer nøkkelhullet, desto mer ser du av rommet innenfor. Optikeren må også være veldig nær for å redusere refleksjoner fra hornhinnen din. Slike refleksjoner kan skygge for andre strukturer i øyet.