Hjelp og vanlige spørsmål

Kan UV-stråler skade øyet?

Svar: 

Hvis øyet overeksponeres for UV-lys og UV-stråler, kan det oppstå flere problemer som kan være skadelig for øyet. Deriblant snøblindhet (fotokeratitt), grå stær og hudkreft rundt øyet. Det kan også føre til aldersrelatert makulær degenerasjon. Det anbefales alltid å bruke solbriller når man er ute i solen, spesielt ved lokasjoner med mye snø eller vann, da UV-lyset reflekteres i dette.