Amblyopt øye

Amblyopi, eller dovent øye,  er en tilstand som begynner i barndommen, men som kan vedvare videre, avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden og hvor effektiv behandlingen er. Denne tilstanden fører til at det ene øyet har svakere syn enn det andre. Ofte er det også en ganske stor forskjell i synstyrken mellom de to øynene. Personer med amblyopi har ofte problemer med å fokusere med begge øynene, noe som kan føre til uklart syn eller skjeling.

Amblyopi hos barn

Det viktigste med amblyopi hos barn er at det bør diagnostiseres så tidlig som mulig. Jo tidligere behandlingen startes, jo større er  sannsynligheten for at det amblyope øyet vil utvikle seg normalt. Dersom behandlingen ikke startes før en viss alder, vil øyet med normalt eller best syn også begynne å kompensere for det amblyope øyet, noe som vil forsinke utviklingen av det amblyope øyet. I verste fall vil barnet få redusert dybdeoppfattelse, noe som gjør at barnet får problemer med å skille mellom avstander. Det er derfor svært viktig at barnet blir utredet raskt dersom du mistenker at barnet ditt har amblyopi.

lazy-eyes-800x600-mid-column-3.jpg

Symptomer på amblyopi

Hvis du er usikker på om du eller barnet ditt har amblyopi, kontakt din lokale optiker eller øyelege umiddelbart. De kan undersøke øynene og avgjøre om de utvikler seg normalt eller unormalt. Det er også andre faktorer som er viktige å ta hensyn til:

Arvelighet: Hvis foreldrene dine hadde amblyopi, kan det være arvelig.

Skjeling er en av de vanligste årsakene til amblyopi. Skjelingen forårsaker en feil som hindrer øynene i å fungere ordentlig sammen. Samsynet blir dårlig. Dette kan ha en negativ effekt på øynenes evne til å fokusere. På grunn av dette kan skjeling være både en årsak og et resultat av et amblyopt øye. 

Behandling av amblyopi

Tid er avgjørende når man behandler et amblyopt øye. Jo tidligere tilstanden oppdages og behandlingen starter, jo mer sannsynlig er det at synet utvikler seg normalt. Om du mistenker amblyopi skal du derfor reagere raskt slik at du eller barnet ditt kan starte behandling eller trening av øyet raskt. Dette kan bidra til å forbedre det amblyope øyet.

Behandlinger som benyttes er:

Øyelapp:

En øyelapp over øyet med normalt syn tvinger hjernen til å bruke det svake øyet. Dette kan bidra til å lindre de dårlige effektene av det amblyope øyet. Det er viktig å følge øyelegens nøyaktige anbefalinger, og retningslinjer om brukstid av øyelapp.

Briller:

Med ulike styrker i brilleglassene kan man stimulere det amblyope øyet. I mange tilfeller benyttes en kombinasjon av briller og øyelapp.