Hva er makuladegenerasjon (AMD)?

Makuladegenerasjon er en tilstand der den delen av netthinnen som kalles makula mister sin evne til å oppdage lys som den skal. Dette svekker synet ditt, spesielt med aktiviteter som krever oppmerksomhet på detaljer som lesing og skriving. Det kan utvikle seg med alderen og er spesielt vanlig hos personer over 60 år.

Symptomer

Makuladegenerasjon utvikles over tid og forekommer ofte i begge øyne, selv om hvert øye kan påvirkes forskjellig. Det merkes kanskje ikke i de tidlige stadiene, men symptomene kan variere avhengig av hvilken type makuladegenerasjon du har.

Tørr AMD

Tørr AMD er den vanligste typen makuladegenerasjon. Det er forårsaket av en gradvis forringelse av lysfølsomme celler i makula over en årrekke.

Det kan påvirke din evne til å se detaljer når du leser, bruker datamaskinen, ser på TV, kjører bil og andre daglige aktiviteter. I de tidlige stadiene av tørr AMD kan du ha få eller ingen symptomer. Men etter hvert som tilstanden utvikler seg, kan du begynne å oppdage noen få blinde flekker i det sentrale synsfeltet.

Våt AMD

Med våt AMD er det en plutselig og dramatisk reduksjon i det sentrale synet, som oftest på ett øye av gangen. Våt AMD utvikler seg typisk hos personer som allerede har tørr AMD. Det er forårsaket av en vekst av blodkar under makula, som kan lekke eller danne arr. Det er veldig viktig å kontakte øyelegen eller fastlegen så snart som mulig hvis du opplever uvanlige symptomer, som rette linjer som virker bølgete eller uskarpt syn.

Få svar på spørsmålene dine

Hva er makuladegenerasjon?

Makuladegenerasjon er den vanligste årsaken til at eldre mennesker blir svaksynte. Nesten 30 prosent av befolkningen som er eldre enn 75 år, er rammet i en større eller mindre grad av denne sykdommen som forekommer oftere hos kvinner enn menn. Det finnes noen sjeldne former av makuladegenerasjon hos yngre mennesker. Noe av det man først merker ved øyesykdommen er at rette linjer (f.eks. vinduskarmer) blir buede. Etter hvert blir synet gradvis dårligere fordi sansecellene blir ødelagt. Som oftest skjer dette i begge øynene, men det er ikke dermed sagt at begge øynene rammes like sterkt. Synet kan holde seg godt i mange år etter at man blir svaksynt på det ene øyet.  Tilstanden kan holde seg uforandret i årevis, og derfor kan man ikke si hvor fort synet vil bli påvirket. Uansett hvilken type makuladegenerasjon man har, vil den kun være lokalisert til den sentrale delen av netthinnen og ikke føre til blindhet. Man bevarer gjerne gangsynet, men lesing kan bli vanskelig. Laserbehandling kan forsøkes i noen tilfeller, men det er mer vanlig  å behandle den mest aggressive formen med injeksjonsbehandling. Effekten av behandlingen varierer, men man kan forbedre lesesynet ved hjelp av luper, lupebriller og kikkertbriller.