Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er Irlensyndrom (skotopisk følsomhetssyndrom)?

Svar: 

Irlensyndrom er et syndrom som kan ligne på dysleksi. Personer med Irlensyndrom har som oftest problemer med å lese svart skrift på hvit bakgrunn, som ofte er standard for hvordan tekst ser ut på en bakgrunn. Bokstavene oppfattes uklare, oppbrutte og det kan også se ut som om de beveger seg på siden. Forskere tror at måten syndromet behandles på kan være nyttig for personer med dysleksi også.