Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er netthinneavløsning?

Svar: 

Ved netthinneavløsning løsner en del av laget bak i øyet (netthinnen) fra underlaget. Dette vil føre til at cellene som oppfatter lys vil dø på grunn av mangel på næring noe som kan gi blindhet. Derfor må tegn på netthinneavløsning tas på alvor raskt. 

Hva er symptomene på netthinneavløsning?  

Kontakt lege umiddelbart ved denne tilstanden. Symptomene inkluderer: Plutselig endring i synet, for eksempel uklart syn, et hull i synsfeltet, blinkende lys eller en sky av små prikker i synsfeltet (flytere). Å ha noen flytere er helt normalt, og disse symptomene kan ha mindre alvorlige årsaker, men du må raskt blir undersøkt av øyelege hvis det er mistanke om netthinneavløsning.  

Kan netthinneavløsning behandles? 

Netthinneavløsning kan behandles ved å plassere og feste netthinnen igjen. Dette gjøres ofte ved hjelp av laser, men det kan også være behov for mer kompleks kirurgi. Synet blir vanligvis bedre hos 80 % av pasientene etter den første behandlingen. Hvis avløsningen skyldes et underliggende øyeproblem, må det problemet også behandles for å unngå at avløsningen oppstår på nytt. 

Hva skyldes netthinneavløsning? 

Problemet kan oppstå etter en øyeskade eller et slag mot hodet. Det kan også oppstå på grunn av et underliggende øyeproblem, for eksempel ekstrem nærsynthet (høy myopi), betennelse eller infeksjon bak i øyet, en rift i netthinnen eller problemer med blodtilførselen.