Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er nystagmus?

Svar: 

Nystagmus er ufrivillige, raske øyebevegelser. Vanligvis rammes begge øynene, og tilstanden kan ofte fremprovoseres eller hindres ved å se i en bestemt retning. Øynene kan gå fra side til side (horisontal nystagmus), opp og ned (vertikal nystagmus), i sirkler (roterende nystagmus) eller en kombinasjon av disse. De vanligste typene er motorisk og sensorisk nystagmus. Motorisk nystagmus er vanligvis arvelig og oppstår kort tid etter fødselen. Sensorisk nystagmus er ikke arvelig, og hvis man kjenner årsaken, kan den behandles. Tilstanden oppstår vanligvis hos spedbarn.