Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er retinitis pigmentosa?

Svar: 

Retinitis pigmentosa (RP) er en gruppe relaterte sykdommer som påvirker synet når de lyssensitive cellene bak i øyet, stavene og tappene, blir skadet. Symptomene blir gradvis verre over tid, og symptomenes natur avhenger av hvilke celler som er påvirket. Enkelte personer har relativt godt sentralsyn, mens andre har godt sidesyn men dårlig sentralsyn. Synet vil endre seg, men endringene vil variere fra person til person.