Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er strabisme eller skjeling?

Svar: 

Strabisme, også kalt skjeling, rammer to til fire prosent av befolkningen og oppdages hyppigst hos små barn. Denne tilstanden oppstår når musklene som beveger øyet (de ekstraokulære musklene) ikke arbeider sammen som de skal, noe som kan føre til at øynene ikke er samstemte (ett øye har annen vinkel når personen ser rett frem) eller manglende koordinasjon. Siden øynene peker i litt ulike retninger, kan ikke hjernen kombinere bildene fra hvert øye til et skarpt 3D-bilde. To vanlige typer skjeling er når begge øynene peker innover (konvergent skjeling) og når ett eller begge øynene peker utover (divergent skjeling). Dette kan også være indikasjon på amblyopi, eller dovent øye/lazy eye. Hvis du mistenker at barnet ditt skjeler, bør du kontakte optiker eller fastlege.