Hjelp og vanlige spørsmål

Hvordan behandles retinitis pigmentosa?

Svar: 

Det finnes dessverre ingen behandling for retinitis pigmentosa enda. Det forskes mye på temaet over hele verden for å finne årsakene, forebyggende tiltak og mulige behandlinger. Noen mener at høye doser vitamin A kan forsinke prosessen med nedbryting av netthinnen, men det finnes svært lite bevis for denne teorien. Hvis du har retinitis pigmentosa, bør du kontakte din øyelege eller fastlege før du begynner en slik behandling.