Barn

Barnets første synsundersøkelse
Barns synsfunksjon skal kontrolleres av lege og helsesøster når de er nyfødte, ved seks uker og på helsestasjon når barnet er fire år. Da er de blitt gamle nok til å ta aktiv del i en synsundersøkelse, samtidig er de så unge at nødvendig behandling gir mulighet til å rette opp skjeling og ensidig nedsatt syn før skolestart. Mindre barn med eventuelle øyelidelser, skal henvises til øyelege.

Når barna begynner på skolen avdekkes det ofte om synet er redusert. Foreldre, lærere, helsesøster og leger vil som regel oppdage at barn har symptomer på synsplager, som for eksempel hodepine og konsentrasjonsvansker. Da bør man bestille en synstest hos en optiker.

Har barnet ditt synsproblemer?
I løpet av et barns tolv første leveår, vil så mye som 80% av all læring gjøres ved hjelp av synet. Likevel har hvert 5. barn i skolealder redusert synsfunksjon* som kan føre til at læringsprosessen blir svekket. Det kan være vanskelig å avsløre synsfeil hos barn fordi de ikke kan vite om de ser dårligere enn andre. Det er allikevel en rekke signaler du som forelder kan være oppmerksom på:
- Sitter barnet ditt altfor nær TV-en?
- Gnir barnet øynene sine ofte?
- Er barnet klossete?
- Skjeler barnet?
- Har barnet dårlig konsentrasjonsevne?

Alt dette kan være symptomer på synsfeil og bør undersøkes.
*American Optometric Association and American Academy of Ophthalmology

Briller eller kontaktlinser?
Barnebriller er spesielt utviklet for å passe til små ansikter, og man kan velge mellom en rekke typer glass slik at brillene blir best rustet til å tåle hard håndtering og et barns aktive liv. Uansett hvor godt man tar vare på brillene, kan det skje uhell. Gå til din Specsavers-optiker med brillen, så vil vi vurdere om den kan repareres.

Her finner du våre gode tilbud på barnebriller, og her kan du se vårt brede utvalg av barnebriller.

Barn helt ned i 8-års alderen kan ha stort utbytte av å bruke kontaktlinser i stedet for briller. Kontaktlinser er førstevalget til mange barn og de fleste tenåringer i forhold til briller. Kontaktlinser må ikke tas av flere ganger om dagen slik som briller, f.eks i gymtimen og i friminuttene. Med briller øker sannsynligheten for brekkasje og slitasje, og de kan lett bli borte. Mange optikere og øyespesialister rapporterer meget gode resultater med barn og kontaktlinser, og barn er ofte flinke til å bruke linser og forstår viktigheten av å gjøre som optikeren sier.
 

Bestill en synstest

Bestill time til barnet ditt hos din Specsavers-optiker. Du vil da også få råd og informasjon om den løsningen som passer best til barnet ditt.