Det er viktig å ta vare på synet mens man er ung. Synsproblemer og øyesykdommer kan påvirke livet på flere forskjellige måter: læring, selvtillit, måloppnåelse, idrett og sosialt liv kan lide skade som følge av problemer med synet. En synsundersøkelse passer også for unge mennesker. På en synsundersøkelse får du råd om hvordan synet og synsfunksjoner kan optimaliseres, hvordan du kan opprettholde god øyehelse og om vi finner risiko for øyesykdommer.  

Det finnes en rekke tilstander å se opp for: