Det er viktig å ta vare på synet mens man er ung. Synsproblemer og øyesykdommer kan påvirke livet på flere forskjellige måter: læring, selvtillit, måloppnåelse, idrett og sosialt liv kan lide skade som følge av problemer med synet. En komplett synstest passer også for unge mennesker, og er en god måte å optimalisere synet og synsfunksjoner, opprettholde god øyehelse, oppdage sykdommer tildig og kontrollere at synet ikke svekkes.