Hjelp og vanlige spørsmål

Hva betyr 20/20-syn?

Svar: 

Begrepet 20/20 forteller at en person har visuell akuitet 20/20. Betegnelsen brukes bare i Nord-Amerika, i Europa brukes betegnelsen 6/6. Disse tallene er basert på bokstavplansjer som brukes i standard synstest, som Snellen-plansjen. Det første tallet viser avstanden mellom personen og plansjen, 20 fot (eller 5 meter), og det andre tallet viser avstanden mellom plansjen og en person med perfekt syn hvor personen ser en bokstav tydelig. Hvis du har 20/40 (eller 6/12) syn, vil du kunne se noe på 20 fots avstand som en person med perfekt syn vil kunne se på 40 fots avstand.