Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er 'Den blinde flekk', og har alle det?

Svar: 

Den blinde flekk, eller skotom, er et lite område som ikke har syn. En av disse oppstår naturlig på grunn av hull i det lysfølsomme laget, netthinnen, bakerst i øyet. Det er et hull i netthinnen der den optiske nerven, som fører synsinformasjon til hjernen, går ut av øyet. Vi er vanligvis ikke klar over den blinde flekken siden hjernen 'ignorerer' den lille delen manglende informasjon og 'fyller ut' synet vårt. I enkelte øyesykdommer blir netthinnen skadet og det oppstår nye 'hull' i synsfeltet, men det er ikke alltid disse oppdages med en gang. Etter en viss mengde skade vil ikke hjernen kunne kompensere for den manglende informasjonen slik at personen blir klar over hullene i synet.