Hjelp og vanlige spørsmål

Hva betyr det å være blind?

Svar: 

Definisjonen av blindhet varierer fra land til land. I Norge finnes det fem kategorier for svaksynthet/blindhet, hvorav definisjonen på totalt blind er 'Når det ikke er lyssans'. Optikerne har videre definert dette ved hjelp av en verdi som kan måles ved hjelp av standardtester: Visuell akuitet på mindre enn 3/60 med markert mindre synsfelt. Det er en vanlig oppfattelse at mennesker som er blinde ikke ser noen ting, men i mange tilfeller kan personer som har blitt diagnsotisert blinde oppfatte lys. Men total blindhet er som sagt en fullstendig mangel på lyssans.