Hjelp og vanlige spørsmål

Hva er dysleksi?

Svar: 

Dysleksi er en lesevanske som kan skyldes en unormal utviklingsprosess. Selv om dysleksi varer hele livet, finnes det gode resultater dersom personen med dysleksi får riktig og tidlig oppfølging. Selv om mange mener at dysleksi skyldes problemer med språkbehandling, mener alle at det kan være en visuell tilstand. Dyslektikere klager ofte over at små bokstaver virker uklare og flytter på seg når de forsøker å lese, og det har ført til forskning innen optometri for å finne ut om det er en visuell årsak.